Skip to content
105 o ganlyniadau

Goleuo'ch micro:bit â chariad drwy ddangos calon

Gwneud i galon eich micro:bit guro gan ddefnyddio dolennau

Ysgwyd eich micro:bit i wneud i wyneb gwirion ymddangos

Troi eich micro:bit yn fathodyn enw wedi'i animeiddio

Ysgwyd eich micro:bit i wneud rhifau ar hap

Gwneud tegan a fydd yn dweud eich ffortiwn

Gwneud eich rhifydd camau eich hun gyda micro:bit

Peintio llun yn Scratch drwy symud eich micro:bit

Chwarae cordiau ar gitâr micro:bit gyda Scratch

Gwneud thermomedr syml â'ch micro:bit

Creu golau awtomatig sy'n troi ymlaen pan fo hi'n dywyll.

Defnyddio botymau i chwarae tonau gwahanol

Yn rhifo sgipiadau, neidiau, adar - neu unrhyw beth!

Rhannu ychydig o hapusrwydd drwy radio

Helpu i ymarfer eich cerddoriaeth

Gadewch i'ch BBC micro:bit eich codi yn y bore.

Profwch eich gwybodaeth am dablau gyda'r prosiect hwn.

Use loops to help create a dance routine.

Gêm helfa drysor radio ar gyfer sawl chwaraewr

Dod o hyd i'r Gogledd drwy sain a golau

Diffodd cannwyll electronig

Gwneud larwm lladron a reolir drwy radio

Gwneud larwm sy'n canu pan fydd y goleuadau'n troi ymlaen

micro:bits sy'n disgleirio sy'n dynwared pryfed tân