Skip to content

Gweithgaredd

Gêm taten boeth

Canolradd | MakeCode, Python | Botymau, Dangosydd LED, Seinydd | Ar hap, Iteriad, Mewnbwn/allbwn, Newidynnau

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Trowch eich micro:bit yn ‘daten boeth’ trwy ei chodio i ddod yn amserydd ar hap. I chwarae’r gêm, pasiwch y ‘taten micro:bit’ ymlaen i’r person nesaf cyn i’r amserydd ddiffodd.

Sut i'w chwarae

Pwyswch y botwm A a phasiwch y ‘daten boeth micro:bit’ o amgylch cylch o chwaraewyr. Os yw'n gwneud y sŵn trist ac yn troi'n groes tra'ch bod chi'n ei ddal, yna rydych chi allan. Y person olaf ar ôl yw'r enillydd.

Sut mae'n gweithio

Mae'r prosiect hwn yn defnyddio'r botwm A fel mewnbwn i gychwyn cyfres o ddigwyddiadau.

Yn gyntaf mae’r newidyn ‘amserydd’ wedi’i osod i haprif rhwng 5 a 15, ac mae delwedd bwrdd gwyddbwyll yn ymddangos ar y LEDs.

Yna mae’r newidyn ‘amserydd’ yn dechrau cyfrif i lawr, gan newid gan –1, unwaith yr eiliad, nes iddo gyrraedd 0.

Mae'r 'while loop' yn ein helpu i gwtogi'r cod. Er bod y newidyn ‘timer’ yn uwch na sero, mae’r adran o’r cod cyfrif i lawr yn parhau i ailadrodd, ond cyn gynted ag y bydd y newidyn ‘timer’ yn cyrraedd sero, mae’r ddolen yn stopio.

Rhowch y cod ar micro:bit ac atodwch becyn batri i’w droi’n ‘micro:bit taten boeth’.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import music, random
3
4while True:
5  if button_a.is_pressed():
6    timer = random.randint(5, 15)
7    display.show(Image.CHESSBOARD)
8    while timer > 0:
9      timer -= 1
10      sleep(1000)
11    display.show(Image.NO)
12    music.play(music.WAWAWAWAA, wait=False)
13    audio.play(Sound.SAD)
14    

Cam 3: Gwella

 • Newidiwch hyd yr amserydd i weddu i wahanol dasgau neu newidiwch o ar hap i hyd penodol o amser.
 • Addaswch y rhaglen fel bod eicon gwahanol neu'ch llun eich hun yn ymddangos pan fyddwch chi'n pwyso botwm A.
 • Newidiwch y sain i sain hapus/cadarnhaol i ddangos pan fydd rhywun wedi ‘ennill’ rhywbeth.
 • Defnyddiwch e mewn gwahanol gyd-destunau, er enghraifft, i ymarfer sillafu neu dablau, neu defnyddiwch e fel cyfrifwr i lawr dosbarth.