Skip to content

Gweithgaredd

Rhifydd camau

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Mesurydd cyflymiad | Corff dynol, Lluosi, Mesuriad, Newidynnau, Offer perfformiad, Synwyryddion

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Trowch eich BBC micro:bit yn gyfrifwr camau (neu bedomedr) i'ch helpu i olrhain pa mor egnïol ydych chi - a dysgu rhywfaint o godio ar yr un pryd!

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Lawrlwythwch y cod ar micro:bit ac atodwch becyn batri.
 • Atodwch y pecyn micro:bit a batri i'ch esgid neu bigwrn, rhowch e yn eich hosan, neu daliwch e yn eich llaw a'i ysgwyd wrth i chi gerdded.
 • Mae'r cod yn defnyddio mewnbwn synhwyrydd mesurydd cyflymu y micro:bit i synhwyro pan fydd eich coes yn symud.
 • Mae'r cod yn cyfrif sawl gwaith mae'r micro:bit wedi'i ysgwyd. Mae'n storio'r rhif hwn mewn newidyn o'r enw 'camau'.
 • Mae newidynnau yn gynwysyddion ar gyfer storio data, y gellir eu cyrchu a'u diweddaru tra bod rhaglen yn rhedeg.
 • Bob tro mae mewnbwn mesurydd cyflymu'r micro:bit yn synhwyro ysgwyd, mae'r rhaglen yn cynyddu'r nifer a gedwir yn y newidyn gan 1, ac yn dangos y rhif newydd ar yr allbwn sgrîn LED.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri
 • rhywbeth i gysylltu'r micro:bit i'ch esgid neu'ch coes – band elastig, glanhawr pibell, tâp neu felcro.

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2steps=0
3
4while True:
5  if accelerometer.was_gesture('shake'):
6    steps += 1
7    display.show(steps)

Cam 3: Gwella

 • Addaswch y cod fel ei fod yn dangos eich cyfrif camau cyfredol pan fyddwch chi'n pwyso botwm.
 • Os gwelwch fod y cod ond yn cyfrif bob yn ail gam, addaswch y cod i luosi’r newidyn ‘camau’ â dau pan fydd yn cael ei arddangos.
 • Mesurwch hyd eich cam ar gyfartaledd a chael eich micro:bit i luosi hyn â nifer y camau i gyfrifo’r pellter rydych chi wedi’i gerdded.
merch yn pwyntio at rifydd camau micro:bit ar esgid merch arall
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.