Skip to content

Gweithgaredd

Rhifydd camau

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Mesurydd cyflymiad | Corff dynol, Lluosi, Mesuriad, Newidynnau, Offer perfformiad, Synwyryddion

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Troi eich micro:bit yn rhifydd camau (neu fesurydd camau) i'ch helpu i olrhain pa mor actif ydych chi - a dysgu ychydig am godio ar yr un pryd!

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Fel y Prosiect Dis mae'r rhaglen hon yn defnyddio mesurydd cyflymiad y micro:bit i wneud i rywbeth ddigwydd.
 • Mae'n cyfrif y nifer o weithiau mae'r micro:bit wedi'i ysgwyd. Mae'n storio'r rhif hwn mewn newidyn a elwir yn ‘camau’.
 • Mae cyfrifiaduron yn defnyddio newidynnau i storio gwybodaeth a allai newid, fel nifer y camau rydych wedi'u cymryd.
 • Bob tro mae mewnbwn mesurydd cyflymiad y micro:bit yn synhwyro ysgwyd, bydd y rhaglen yn cynyddu'r newidyn gan 1, ac yn dangos y rhif newydd ar allbwn dangosydd yr LED.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • rhywbeth i gysylltu'r micro:bit â'ch esgid neu'ch coes - llinyn, tâp neu felcro.

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

 • Ychwanegu botwm i ailosod y camau i 0.
 • Ychwanegu cynrychiolaeth graffigol o nifer y camau rydych wedi'u cymryd.
 • Mesur hyd eich cam cyfartalog a gwneud i'ch micro:bit luosi hyn â nifer y camau i gyfrifo'r pellter rydych wedi'i gerdded.
merch yn pwyntio at rifydd camau micro:bit ar esgid merch arall
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.