Skip to content

Gweithgaredd

Dis graffigol

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Mesurydd cyflymiad | Ar hap, Cynrychiolaeth, Dewis, Rhif a gwerth lle, Tebygolrwydd

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Prosiect dis sy'n edrych fel dis go iawn gyda phatrymau dotiau yn lle rhifau.

micro:bit yn cael ei ysgwyd yn dangos 5 dot ar ei ddangosydd LED

Sut mae'n gweithio

 • Fel y Prosiect dis mae'n defnyddio mewnbwn y mesurydd cyflymiad i sbarduno creu rhif ar hap rhwng 1 a 6 a'i ddangos ar allbwn y dangosydd LED pan fyddwch yn ysgwyd y micro:bit.
 • Yn lle dangos rhif, mae'r rhaglen hon yn defnyddio dewis i ddangos dotiau ar y dangosydd i gynrychioli'r rhifau, gan edrych fel y dotiau ar bob wyneb dis go iawn, gan ddibynnu ar ba rif ar hap a gynhyrchwyd.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • papur â sgwariau ar gyfer dylunio eich wynebau dis eich hun (opsiynol)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  if accelerometer.was_gesture('shake'):
6    number = random.randint(1, 6)
7    if number == 1:
8      display.show(Image(
9      "00000:"
10      "00000:"
11      "00900:"
12      "00000:"
13      "00000"))
14    elif number == 2:
15      display.show(Image(
16      "00000:"
17      "00000:"
18      "90009:"
19      "00000:"
20      "00000"))
21    elif number == 3:
22      display.show(Image(
23      "00009:"
24      "00000:"
25      "00900:"
26      "00000:"
27      "90000"))
28    elif number == 4:
29      display.show(Image(
30      "90009:"
31      "00000:"
32      "00000:"
33      "00000:"
34      "90009"))
35    elif number == 5:
36      display.show(Image(
37      "90009:"
38      "00000:"
39      "00900:"
40      "00000:"
41      "90009"))
42    else:
43      display.show(Image(
44      "90009:"
45      "00000:"
46      "90009:"
47      "00000:"
48      "90009"))

Cam 3: Gwella

 • Gwneud i'r dangosydd glirio ar ôl ychydig eiliadau i wneud i'r batrïau bara'n hirach ac i'w gwneud hi'n amlwg pan fyddwch wedi rholio'r un rhif ddwywaith.
 • Llunio eich patrymau dot eich hun i gynrychioli pob rhif.
 • Gwneud iddo rolio rhifau uwch. Sut byddech yn eu cynrychioli ar allbwn dangosydd grid LED 5x5?
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.