Skip to content

Gweithgaredd

Jiwcbocs

Dechreuwr | MakeCode, Python | Botymau, Pinnau, Sain, Seinydd | Caledwedd a meddalwedd, Mewnbwn/allbwn, Sain

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud peiriant cerddoriaeth sy'n chwarae gwahanol donau wrth wasgu botwm.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Mae jiwcbocs yn beiriant sy'n chwarae gwahanol ganeuon pan fyddwch yn rhoi darn o arian i mewn ac yn dewis pa dôn rydych am ei chlywed wrth wasgu botymau.
 • Mae'r jiwcbocs micro:bit hwn yn defnyddio'r mewnbynnau botwm A a B i chwarae gwahanol alawon integredig.
 • Os oes gennych chi micro:bit V2 gyda seinydd integredig, byddwch chi'n clywed y sain yn syth. Gallwch hefyd gysylltu clustffonau i unrhyw micro:bit gan ddefnyddio ceblau clip crocodeil:
blaen y plwg clustffon wedi'i gysylltu â phin 0 micro:bit, rhan hir o'r plwg clustffon wedi'i gysylltu â GND ar micro:bit
 • Cysylltwch bin 0 micro:bit â blaen eich plwg clustffonau, a'r GND â rhan hirach y plwg clustffonau.
 • Pan fyddwch yn gwneud sain â'r micro:bit, mae pin 0 yn troi yn allbwn.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • pâr o glustffonau a dau gebl clip crocodeil (dewisol)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import music
3
4while True:
5  if button_a.was_pressed():
6    music.play(music.ODE)
7  if button_b.was_pressed():
8    music.play(music.BLUES)
9

Cam 3: Gwella

 • Newid y tonau, er enghraifft rhoi cynnig ar PRELUDE neu ENTERTAINER Gallwch ddod o hyd i restr o'r holl alawon integredig y gallwch eu defnyddio yn Python yma.
 • Dangos gwahanol luniau, llythrennau, rhifau neu eiriau yn dibynnu ar ba dôn a ddewisoch.
 • Gwnewch iddo chwarae alaw wahanol os byddwch chi'n ei ysgwyd, yn pwyso'r botymau A a B ar yr un pryd, neu'n pwyso'r logo cyffwrdd micro:bit.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.