Skip to content

Gweithgaredd

Codwch!

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Sain, Synhwyrydd golau | Dewis, Iteriad, Rhif a gwerth lle, Synwyryddion

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Trowch eich micro:bit yn larwm sy'n sensitif i olau i'ch helpu i godi yn y bore. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio dolenni diddiwedd, a dewis gyda rhesymeg cymharu.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Sut mae'n gweithio

 • span data-type="object" data-key="7475851c34ca" data-marks="">Mae'r rhaglen yn defnyddio sgrîn LED y micro:bit fel synhwyryddgolau.
 • Defnyddir dewis ('if... else') a rhesymeg gymharu (> 70) fel os yw lefel y golau yn uwch na swm penodol, bydd eicon haul yn ymddangos ac bydd yn gwneud sŵn; fel arall, mae'n clirio'r sgrîn.
 • Os yw lefel y golau yn fwy na (>) 70, mae haul yn ymddangos ar y sgrîn LED, gan ddweud wrthych ei bod hi'n bryd codi.
 • Mae'r rhaglen yn defnyddio dolen ddiddiwedd i ddal i synhwyro lefel y golau.
 • Gallwch chi addasu'r trothwy lle mae'r haul yn ymddangos. Defnyddiwch rifau mwy i'w wneud yn llai sensitif i olau, fel bod y larwm yn canu dim ond pan fydd yn fwy disglair - neu rifau llai i'w wneud yn fwy sensitif i olau.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu defnyddiwch yr efelychydd yn y golygyddion ar-lein)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (dewisol ond argymhellir)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import music
3
4while True:
5  if display.read_light_level() > 70:
6    display.show(Image(
7    "90909:"
8    "09990:"
9    "99999:"
10    "09990:"
11    "90909"))
12    music.play(music.DADADADUM)  
13  else:
14    display.clear()
15    

Cam 3: Gwella

 • Newidiwch sain y larwm.
 • Amnewid eicon yr haul gyda negeseuon ysgogol a all eich helpu i ddechrau'ch diwrnod.