Skip to content

BBC micro:bit

Creu Dysgu Codio

Y cyfrifiadur maint poced sy'n trawsnewid y byd

Adnoddau athrawon
plant mewn dosbarth yn gwenu ac yn dal micro:bits
plant mewn dosbarth yn gwenu ac yn dal micro:bits

Dechrau arni

Dechrau ar eich taith micro:bit

Canllawiau a fideos i fynd â chi o fod yn ddefnyddiwr am y tro cyntaf i godydd hyderus, yn creu eich hud micro:bit eich hun.

Cymryd eich camau cyntaf
dau fachgen yn canolbwyntio ar waith yn y dosbarth

Dysgu i godio

O ddechreuwr i ddefnyddiwr hyderus a thu hwnt

Rydym yn eich helpu i ddewis yr offeryn rhaglennu sy'n addas ar eich cyfer, o godio blociau i raglennu'n seiliedig ar destun â Python.

Dechrau codio
plant yn rhaglennu micro:bits gan ddefnyddio golygydd MakeCode yn y dosbarth
athro'n helpu disgybl i archwilio'r micro:bit

micro:bit classroom i athrawon

Gwneud gwersi codio'n fwy cynhyrchiol

Rheoli gwersi codio dosbarth cyfan mewn munudau. Dosbarthu cod i'ch dosbarth, cadw ac ailddechrau gwaith myfyrwyr, y cyfan heb fod angen cofrestru cyfrif.

Mynd i micro:bit classroom
athro'n helpu disgybl i archwilio'r micro:bit

Adnoddau gwersi i athrawon

Cynllunio ac addysgu gyda'r micro:bit

Cynradd 7-11 oed

Unedau gwaith ac adnoddau cyfrifiadurol cyflawn, y gellir eu golygu gyda chysylltiadau ar draws y cwricwlwm ar gyfer celf, gwyddoniaeth, daearyddiaeth a mwy, yn gysylltiedig â chwricwlwm CA2 yn Lloegr a chyrsiau cynradd CS Fundamentals gan Code.org.

Chwilio am wersi cynradd

Uwchradd 11-14 oed

Unedau gwaith gydag adnoddau y gellir eu lawrlwytho a'u golygu, sy'n trafod hanfodion cyfrifiadurol hyd at brosiectau seiberddiogelwch, cryptograffeg a dylunio creadigol, yn gysylltiedig â chwricwlwm CA3 yn ​​Lloegr.

Chwilio am wersi uwchradd

Gweld pob gwers
dwy ferch yn archwilio micro:bit

Nodweddion mewn manylder

Darganfod pŵer micro:bit

Sut mae'r BBC micro:bit yn gweithio? Mae'n llawn mewnbynnau, allbynnau, synwyryddion a nodweddion cyfathrebu radio.

a drawing of a micro:bit connected to a laptop with a USB cable
Archwilio nodweddion mewn manylder
disgybl yn dal micro:bit yn agos at y gwyliwr

Prosiectau creadigol

Dechrau ar godio a newid y byd!

Trawsnewid eich micro:bit gyda phrosiectau cyflym Make It: Code It.
Trawsnewid eich byd gyda gweithgareddau datrys problemau a'r her do your :bit.

Gweld pob prosiect