Skip to content

Gweithgaredd

Negeseuon diogel

Canolradd | MakeCode | Botymau, Dangosydd LED, Radio | Amgryptio, Cyfathrebu, Dewis, Haniaethu, Mewnbwn/allbwn

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Anfonwch negeseuon radio BBC micro:bit wedi'u codio i ddweud wrth rywun sut rydych chi'n teimlo.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi beth fyddwch chi'n ei wneud a sut i'w raglennu:

Sut mae'n gweithio

 • Pwyswch fewnbynnau botwm gwahanol ar eich micro:bit i anfon negeseuon gwahanol dros y radio i ficro:bit arall i ddweud wrth rywun sut rydych chi'n teimlo. Mae'r allbwn ar y micro:bit sy'n dderbynnydd naill ai'n emoji hapus, trist neu gyffrous ar yr arddangosfa LED.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch partner yn defnyddio grŵp radio unigryw fel y gallwch anfon eich neges at micro:bit penodol neu at berson penodol sydd â'r micro:bit hwnnw.
 • Mae'r rhaglen yn defnyddio math syml o god, neu amgryptio. Gallai hyn atal, er enghraifft, person arall rhag darllen eich negeseuon, a'u cadw'n ddiogel.
 • Mae'r cod a ddefnyddir yn seiffr rhif syml. Mae hwn yn fath o amgryptio. Yn yr enghraifft hon, mae 17 yn golygu hapus, 23 yn golygu trist, a 42 yn golygu cyffro. Sylwch - dim ond rhifau neu lythyrau y gellir eu hanfon ar y radio ac nid emojis.
 • Mae cytuno ar grŵp radio unigryw, set o negeseuon posibl, a ffordd o amgryptio'r negeseuon hynny gyda phartner yn golygu eich bod wedi cytuno ar brotocol , neu reolau ar gyfer cyfathrebu a chadw eich negeseuon yn ddiogel. Defnyddiwch y ddalen hon i gynllunio eich protocol negeseuon eich hun.
 • Mae'r un cod yn mynd ar y ddau micro:bit, felly gallwch chi a'ch partner gyfathrebu â'ch gilydd.

Beth sydd ei angen arnoch

Taflen cynllunio negeseuon diogel

Taflen cynllunio negeseuon diogel

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import radio
3
4# The Python version of this project has sleep()
5# for each button press to make the A+B button work better
6
7radio.config(group=3)
8radio.on()
9
10while True:
11  if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
12    display.show(Image.SURPRISED)
13    radio.send('42')
14    sleep(300)
15    display.clear()    
16  elif button_a.is_pressed():
17    display.show(Image.HAPPY)    
18    radio.send('17')
19    sleep(300)
20    display.clear()
21  elif button_b.is_pressed():
22    display.show(Image.SAD)
23    radio.send('23')
24    sleep(300)
25    display.clear()
26    
27  message = radio.receive()
28  if message:
29    if message == '17':
30      display.show(Image.HAPPY) 
31    elif message == '23':
32      display.show(Image.SAD)
33    else:
34      display.show(Image.SURPRISED)
35    sleep(2000)
36  display.clear()
37  sleep(200)

Cam 3: Gwella

 • Addaswch yr emojis i anfon negeseuon gwahanol.
 • Defnyddiwch fwy o fewnbynnau corfforol y micro:bit fel yr ystum ysgwyd neu'r logo cyffwrdd ar y micro:bit V2 i anfon hyd yn oed mwy o negeseuon.
 • Dangoswch destun sgrolio, fel y geiriau 'poeth', 'oer' a 'cynnes', yn lle emojis i chwarae gêm cuddio.