Skip to content

Nodweddion: Trosolwg

Nodweddion

Trosolwg

Dysgu mwy am nodweddion eich BBC micro:bit

micro:bit newydd â sain

Diagram yn dangos blaen a chefn y micro:bit newydd â sain

micro:bit gwreiddiol

a labelir fel dyfais wreiddiol micro:bit ar y blaen a'r cefn

Nodweddion ar y blaen

Mae gan eich BBC micro:bit amrywiaeth eang o nodweddion i chi eu harchwilio. Dysgu mwy am bob un o'r nodweddion wedi'u rhifo isod.

Diagram wedi'i rifo o flaen y micro:bit gwreiddiol

micro:bit gwreiddiol

Diagram wedi'i rifo o flaen y micro:bit newydd â sain

micro:bit newydd â sain

Nodweddion ar y cefn

Diagram wedi'i rifo o nodweddion ar gefn y micro:bit gwreiddiol

micro:bit gwreiddiol

Diagram wedi'i rifo o nodweddion ar gefn y micro:bit newydd

micro:bit newydd â sain

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.