Skip to content

Značajke: Pregled

Značajke

Pregled

Saznaj više o mogućnostima BBC-jeva micro:bita

Novi micro:bit sa zvukom

Nacrt prednje i stražnje strane novoga micro:bita s ugrađenim zvukom

Originalni micro:bit

Označeni originalni micro:bitov uređaj s prednje i stražnje strane

Značajke na prednjoj strani

BBC-jev micro:bit ima širok raspon mogućnosti koje trebaš proučiti. Saznaj više o svakoj od niže navedenih mogućnosti.

Nacrt prednje strane originalnog micro:bita s brojčanim oznakama

Originalni micro:bit

Nacrt i brojčane oznake prednje strane novog micro:bita sa zvukom

Novi micro:bit sa zvukom

Značajke na stražnjoj strani

Slika značajki i brojčane oznake na stražnjoj strani originalnog micro:bita

Originalni micro:bit

Slika značajki i brojčane oznake na stražnjoj strani novog micro:bita

Novi micro:bit sa zvukom