Skip to content

Značajke: Pregled

Značajke

Pregled

Saznaj više o mogućnostima BBC-jeva micro:bita

Novi micro:bit sa zvukom

Nacrt prednje i stražnje strane novoga micro:bita s ugrađenim zvukom

Originalni micro:bit

Označeni originalni micro:bitov uređaj s prednje i stražnje strane

Značajke na prednjoj strani

BBC-jev micro:bit ima širok raspon mogućnosti koje trebaš proučiti. Saznaj više o svakoj od niže navedenih mogućnosti.

Nacrt prednje strane originalnog micro:bita s brojčanim oznakama

Originalni micro:bit

Nacrt i brojčane oznake prednje strane novog micro:bita sa zvukom

Novi micro:bit sa zvukom

1. Tipke

Micro:bit na prednjoj strani ima dvije tipke koje se odvojeno ili zajedno koriste za pokretanje neke radnje.

Saznajte više o tipkama

2. LED zaslon & senzor za svjetlo

25 LED dioda složenih u mrežu 5 x 5 čine zaslon na kojemu se prikazuju slike, riječi ili brojke. Služe i kao senzori, mogu izmjeriti koliko svjetla pada na micro:bit.

3. Izvodi - GPIO

Na GPIO izvode mogu se priključiti slušalice, senzor dodira i ostala elektronika za dodatne funkcije micro:bita. Novi micro:bit ima udubljenja kako bi se hvataljke sigurnije učvrstile.

Saznaj više o izvodima

4. Izvod - napajanje od 3 volta

Putem izvoda za napajanje od 3 volta mogu se napajati vanjske LED-ice i ostala elektronika.

Saznaj više o izvodima

5. Izvod - uzemljenje

Izvod GND je izvod za uzemljenje − služi za zatvaranje strujnoga kruga kada se na micro:bit priključe slušalice, LED-ice ili vanjske sklopke.

Saznaj više o izvodima

6. Logo (znak) osjetljiv na dodir - novost

Novi micro:bit ima i dodatni ulaz. Zlatni logotip služi kao senzor za dodir Možeš ga koristiti u programima kao dodatnu tipku uz tipke A i B.

Saznaj više o dodiru

7. LED za mikrofon - novost

Možeš napisati program koji reagira na glasnije i tiše zvukove te mjeri razinu buke, a za to će ti pomoći mikrofon ugrađen u novi micro:bit. Mikrofonova LED-ica pokazuje kada je mikrofon aktivan i mjeri razinu zvuka. Lijevo od LED-ice vidjet ćeš otvor kroz koji ulazi zvuk.

Saznaj više o mikrofonu

Značajke na stražnjoj strani

Slika značajki i brojčane oznake na stražnjoj strani originalnog micro:bita

Originalni micro:bit

Slika značajki i brojčane oznake na stražnjoj strani novog micro:bita

Novi micro:bit sa zvukom

1. Antena za Radio & Bluetooth

Micro:bit može komunicirati s drugim micro:bitovima putem radija te s ostalim uređajima putem Bluetootha.

Saznaj više o radiju

2. Procesor & toplinski senzor

Procesor je micro:bitov mozak; on prihvaća, dekodira i izvršava tvoje naredbe. On sadrži i toplinski senzor tako da njime možeš izmjeriti temperaturu okoline.

3. Kompas

Pomoću micro:bitova kompasa pronađi magnetski sjever ili izmjeri jačinu magnetskoga polja. Magnetsko polje mjeri se u tri dimenzije tako da se uređajem možeš koristiti u znanstvenim eksperimentima ili pomoću njega napraviti jednostavan alarm za prozor i vrata

Saznaj više o kompasu

4. Mjerač ubrzanja

Micro:bitov brzinomjer mjeri sile u tri dimenzije uključujući i gravitaciju, tako da u projektu možeš odrediti u kojem je smjeru okrenut. Možeš ga upotrebljavati u znanstvenim eksperimentima, možeš igricama dodati impuls od pomaka, a možeš napraviti i jednostavan alarm koji će ti javiti da netko pomiče tvoje stvari.

Saznaj više o brzinomjeru

5. Izvodi (pinovi)

Spajanjem na micro:bit možeš napraviti slušalice, jednostavne sklopke i raznu elektroniku, registrirati dodir i mnogo više. Izvodi mogu napajati jednostavne uređaje, primjerice šarene lampice, motore i robote

Saznaj više o izvodima

6. Utičnica za mikro USB

Iskoristi micro:bitovo USB sučelje za preuzimanje programa i napajanje.

Saznaj više o USB sučelju

7. Samostalna žuta LED-ica

Samostalna LED-ica na stražnjoj strani micro:bita svijetli pri preuzimanju programa i pri napajanju preko USB utičnice.

8. Tipka za resetiranje

Tipkom za resetiranje ponovo se pokreću micro:bitovi programi.

9. Utikač za bateriju

Ako ne želiš napajati micro:bit kroz USB utičnicu, možeš ga odspojiti od računala i staviti komplet baterija. To je praktično ako se želiš micro:bitom koristiti vani ili igrati igrice na njemu. Samo dvije AAA baterije mogu ga napajati jako dugo.

10. Čip za USB sučelje

Čip omogućuje USB vezu koja se koristi za flashanje programa u micro:bit te za slanje i preuzimanje serija podataka između micro:bita i računala.

Saznaj više o USB sučelju

11. Zvučnik - novost

Novi micro:bit ima ugrađen zvučnik, tako da sada možeš svojim projektima još lakše dodavati glazbu i nove zvukove.

Saznaj više o zvučniku

12. Mikrofon - novost

Mikrofon i LED indikator nalaze se na stražnjoj strani ploče novoga micro:bita Pri mjerenju razine zvuka LED se upali, a vidljiv je s prednje strane ploče kao slika mikrofona. Prednja strana također ima otvor kroz koji zvuk dolazi do mikrofona.

Saznaj više o mikrofonu

13. Crvena LED-ica za uključenje - novost

Crvena LED-ica na stražnjoj strani novog micro:bita pokazuje kada je micro:bit uključen, bilo da se napaja baterijama ili putem USB kabela

14. Žuta LED-ica za USB - novost

Novi micro:bit ima žutu LED-icu koja treperi kada micro:bit komunicira s računalom putem USB-a, recimo kada se preuzima neki program

15. Tipka za Reset & uključenje - novost

Novi micro:bit će se pritiskom na ovu tipku resetirati i ponovo pokrenuti program. Duljim pritiskom na tipku crvena LED-ica će se ugasiti Kada se LED za uključenje sasvim ugasi i zatim otpusti tipka, micro:bit dolazi u stanje mirovanja i štednje energije. Posluži se time kako bi baterije dulje trajale. Za ponovo pokretanje micro:bita treba ponovo pritisnuti tipku.