Skip to content

Właściwości: Informacje ogólne

Właściwości

Informacje ogólne

Dowiedz się więcej o funkcjach BBC micro:bit

Nowy micro:bit z dźwiękiem

Rysunek przodu i tyłu nowego urządzenia micro:bit z dźwiękiem

Oryginalny micro:bit

Opisany oryginalny micro:bit z przodu i z tyłu

Cechy widoczne z przodu

Twój BBC micro:bit zawiera szeroki wachlarz funkcji, które możesz poznawać. Dowiedz się więcej o każdej z wymienionych poniżej funkcji.

Numerowany schemat przodu oryginalnego micro:bit

Oryginalny micro:bit

Schemat przodu nowego micro:bit z dźwiękiem

Nowy micro:bit z dźwiękiem

Cechy widoczne z tyłu

Numerowany schemat funkcji na odwrocie oryginalnego micro:bit

Oryginalny micro:bit

Numerowany schemat funkcji na odwrocie nowego micro:bit

Nowy micro:bit z dźwiękiem