Skip to content

Característiques: Vista general

Característiques

Vista general

Descobreix més característiques de la BBC micro:bit

Nova micro:bit amb so

Diagrama del davant i del darrere de la nova micro:bit amb so

Micro:bit original

dispositiu micro:bit original etiquetat pel davant i darrere

Característiques de la part frontal

La BBC micro:bit té un gran ventall de funcions per explorar. Obté més informació sobre cadascuna de les funcions numerades a continuació.

Diagrama numerat de la part frontal de la nova micro:bit

Micro:bit original

Diagrama numerat de la part frontal del nou micro:bit amb so

Nova micro:bit amb so

Característiques de la part posterior

Diagrama numerat de les característiques de la part del darrere de la micro:bit original

Micro:bit original

Diagrama numerat de les característiques de la part del darrere de la nova micro:bit

Nova micro:bit amb so