Skip to content

Nodweddion: Synwyryddion

Nodweddion

Synwyryddion

Dysgu sut i raglennu'ch micro:bit ifesur eich amgylchedd gan ddefnyddio synwyryddion parod

Mesurydd cyflymu

Mae mesurydd cyflymiad yn synhwyrydd symudiad sy'n mesur symudiad. Mae'r mesurydd cyflymiad yn eich BBC micro:bit yn synhwyro pan fyddwch yn ei wyro o'r chwith i'r dde, yn ôl ac ymlaen ac i fyny ac i lawr.

Mae nifer o ffyrdd gallwch ddefnyddio'r mesurydd cyflymiad yn eich prosiectau. Dysgu mwy am sut mae'n gweithio drwy wylio'r fideo, wedyn, dewiswch brosiect i ddechrau arni.

Gwneud eich rhifydd camau eich hun gyda micro:bit

Archwilio prosiectau mesurydd cyflymiad

Synhwyrydd tymheredd

Mae synhwyrydd tymheredd yn ddyfais mewnbwn sy'n mesur tymheredd. Mae gan eich BBC micro:bit synhwyrydd tymheredd y tu mewn i'r prosesydd a all roi brasamcan o dymheredd yr aer i chi.

Dysgu mwy am y synhwyrydd tymheredd ar eich micro:bit drwy wylio'r fideo, wedyn, dewiswch un o'r prosiectau i raglennu'r synhwyrydd tymheredd.

Gwneud thermomedr syml â'ch micro:bit

Archwilio prosiectau tymheredd

Synhwyrydd golau

Mae synhwyrydd golau yn ddyfais mewnbwn sy'n mesur lefelau golau. Mae eich BBC micro:bit yn defnyddio'r LEDs i synhwyro lefelau'r golau ac yn eich galluogi i raglennu'ch micro:bit fel synhwyrydd golau.

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy, wedyn, dewiswch un o'r prosiectau i droi eich micro:bit yn synhwyrydd golau.

Creu golau awtomatig sy'n troi ymlaen pan fo hi'n dywyll.

Gwneud larwm sy'n canu pan fydd y goleuadau'n troi ymlaen

Archwilio prosiectau synhwyrydd golau

Cwmpawd

Mae cwmpawd digidol yn synhwyrydd mewnbwn sy'n synhwyro meysydd magnetig. Mae gan eich BBC micro:bit gwmpawd parod sy'n gallu synhwyro'r cyfeiriad y mae'n ei wynebu.

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy, wedyn, dewiswch brosiect i ddechrau defnyddio'ch micro:bit fel cwmpawd.

Archwilio prosiectau cwmpawd

Os oes gennych y micro:bit newydd, gallwch ddefnyddio'r logo aur fel mewnbwn arall yn eich prosiectau. Mae fel cael botwm ychwanegol.

Mae'r logo cyffwrdd yn defnyddio cyffwrdd cynhwysaidd, gan synhwyro newidiadau bach mewn meysydd trydanol i wybod pryd mae'ch bys yn ei wasgu - yn union fel sgrin eich ffôn neu dabled.

Gallwch sbarduno digwyddiadau yn eich rhaglenni pan fyddwch yn ei wasgu fel botwm, ond hefyd pan fyddwch yn ei gyffwrdd am y tro cyntaf, pan fyddwch yn ei ryddhau ac os byddwch yn ei wasgu am fwy o amser.

Archwilio prosiectau logo cyffwrdd
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.