Skip to content

Activiteit

Geluidsmeter

Beginner | MakeCode, Python | LED scherm, Microfoon | Data verwerking, Invoer/Uitvoer

Stap 1: Maak het

Wat is het?

Meet hoe rumoerig het om je heen is met behulp van de nieuwe micro:bit microfoonsensor en een eenvoudig staafdiagram.

Inleiding

Codeer instructies

Wat je gaat leren

 • De ingebouwde microfooningangssensor van de nieuwe micro:bit gebruiken om te meten hoe hard geluiden om je heen zijn
 • Hoe numerieke gegevens van invoer sensoren grafisch weer te geven op de LED display uitvoer

Zo werkt het

 • De microfoon van de nieuwe micro:bit meet geluidsniveaus in getallen tussen 0 en 255. 0 is de stilste en 255 is de luidste geluidsmeting die het kan maken.
 • De code gebruikt een eeuwigdurende lus om de microfoon de geluidsniveaus te laten meten en een staafdiagram op het LED display te plotten.
 • Hoe harder de geluiden worden gemeten, hoe hoger de staafdiagrammen.

Benodigdheden

 • nieuwe micro:bit met geluid (of MakeCode simulator)
 • MakeCode of Python editor
 • batterijpakket (optioneel)

Step 2: Codeer het

1from microbit import *
2
3# function to map any range of numbers to another range
4def map(value, fromMin, fromMax, toMin, toMax):
5  fromRange = fromMax - fromMin
6  toRange = toMax - toMin
7  valueScaled = float(value - fromMin) / float(fromRange)
8  return toMin + (valueScaled * toRange)
9
10# set of images for simple bar chart
11graph5 = Image("99999:"
12        "99999:"
13        "99999:"
14        "99999:"
15        "99999")
16
17graph4 = Image("00000:"
18        "99999:"
19        "99999:"
20        "99999:"
21        "99999")
22
23graph3 = Image("00000:"
24        "00000:"
25        "99999:"
26        "99999:"
27        "99999")
28
29graph2 = Image("00000:"
30        "00000:"
31        "00000:"
32        "99999:"
33        "99999")
34
35graph1 = Image("00000:"
36        "00000:"
37        "00000:"
38        "00000:"
39        "99999")
40        
41graph0 = Image("00000:"
42        "00000:"
43        "00000:"
44        "00000:"
45        "00000")
46
47allGraphs = [graph0, graph1, graph2, graph3, graph4, graph5]
48        
49# ignore first sound level reading
50soundLevel = microphone.sound_level()
51sleep(200)
52
53while True:
54  # map sound levels from range 0-255 to range 0-5 for choosing graph image
55  soundLevel = int(map(microphone.sound_level(), 0, 255, 0, 5))
56  display.show(allGraphs[soundLevel])
57      

Stap 3: Verbeter het

 • Maak je eigen manieren om te laten zien hoe luid een geluid is, bijvoorbeeld door verschillende emojis te laten zien, afhankelijk van hoe hard het is
 • Maak een visueel geluidsalarm dat alleen knippert wanneer het geluid een bepaald niveau overschrijdt - je kunt dit gebruiken om je klas rustig te houden