Skip to content

Bescherming

Gedragscode

Doel

 • We nodigen iedereen uit die betrokken is bij activiteiten en interactie in ruimtes met de Micro:bit Educational Foundation om alle ervaringen inclusief en positief te maken.
 • We vragen partners die de micro:bit gebruiken als onderdeel van hun activiteiten om deze gedragscode te volgen en processen voor de naleving ervan te voorzien gedurende hun activiteiten.
 • We ondersteunen betrokkenheid van kinderen (iedereen onder 18) en moedigen deze aan in onze gemeenschap, zowel online als tijdens evenementen.
 • We proberen onze kinderen actief te beschermen bij al onze activiteiten; we proberen ervoor te zorgen dat onze activiteiten altijd aansluiten bij onze waarden en dat ze de organisatie ondersteunen om kinderen verder te inspireren en hen in staat te stellen deel te nemen aan de digitale wereld.
 • We putten kracht uit diversiteit en streven ernaar dat alle betrokkenheid bij de Micro:bit Educational Foundation deelname mogelijk maakt en waardeert.

Verwacht gedrag

 1. Steun deelname van anderen in de ruimte; onze gemeenschap wil creativiteit en samenwerking aanmoedigen, we verwelkomen nieuwe ideeën en voorstellen, iedereen leert iets.
 2. Houd rekening met anderen bij interactie, onder meer met hun technische vaardigheden en ervaring, en met de mate waarin ze zich er comfortabel bij voelen om een gesprek aan te gaan, alle ruimtes moeten ondersteunende ruimtes zijn.
 3. Houd er rekening mee dat de personen waarmee je spreekt, kinderen kunnen zijn.
 4. Houd er rekening mee dat de personen waarmee je spreekt, volwassenen kunnen zijn.
 5. In onlineruimtes beheerd door de Foundation moedigen we direct messaging aan om veilige ruimtes voor kinderen te bieden.

Onaanvaardbaar gedrag

 1. Onaanvaardbaar gedrag omvat taalgebruik en acties die intimiderend, treiterend, beledigend, discriminerend, denigrerend of vernederend zijn van deelnemers in onze gemeenschap online, op alle gerelateerde evenementen en bij persoonlijke communicatie in de context van gemeenschapsinteractie.
 2. Treiteren omvat, maar is niet beperkt tot: schadelijke of negatieve verbale of geschreven reacties met betrekking tot leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras of afkomst, geloof of handicap; ongepast gebruik van naaktheid en/of seksuele afbeeldingen in openbare ruimtes (inclusief onlineruimtes); doxing, intimidatie, stalken of volgen; fotografie of opnames zonder voorafgaande toestemming; aanhoudende verstoring van onlinegesprekken, discussies of andere evenementen.

Gevolgen

 1. Elke vorm van interactie die aanleiding geeft tot ongerustheid, wordt onderzocht en geëvalueerd.
 2. Vervolgens kan worden verzocht het gedrag of het taalgebruik aan te passen om de leden van de gemeenschap te steunen, en reacties kunnen worden verwijderd.
 3. Elke actie die wordt beschouwd als een ernstige schending van de gedragscode leidt tot verwijdering uit de ruimte en stopzetting van interactie met deze gemeenschap.

Meldingen

De Micro:bit Educational Foundation voorziet gemeenschapsorganisatoren met een rechtstreekse verantwoordelijkheid in elke ruimte, voor elk evenement en voor veel partnerevenementen; hun rol bestaat uit het ondersteunen van de gemeenschap op evenementen, in online- of virtuele ruimtes en tijdens alle activiteiten. De gemeenschapsorganisator registreert elke schending van de gedragscode, onderneemt actie en kan leden van de gemeenschap eraan herinneren om op een solidaire manier te werken of hen daarbij ondersteunen. Gemeenschapsorganisatoren worden voor zover mogelijk voorgesteld tijdens evenementen of online. Ze kunnen T-shirts of badges dragen die duidelijk maken dat ze een teamlid van de Foundation en een gemeenschapsorganisator zijn.

Als je getuige bent van, of bezorgt bent over gedrag van een lid van de gemeenschap, neem dan contact op met de gemeenschapsorganisator in je ruimte of op je evenement, of meld het feit zo snel mogelijk via safeguarding@microbit.org.

Als je bezorgd bent over het gedrag van een teamlid van de Foundation of over een beslissing genomen in het meldingsproces, kan je dit meedelen via reporting@microbit.org. Je melding wordt overgemaakt aan het gebruikelijke team en daarnaast ook aan de beschermingsverantwoordelijke en het bestuurslid dat is aangeduid als aanspreekpunt voor bescherming. Je melding is vertrouwelijk.

Licentie en bijdragen

Deze gedragscode werd ontwikkeld op basis van en met dank aan de gedragscode van Berlijn en de Ubuntu-gedragscode.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/-licentie