Skip to content

Aktywność

Miernik natężenia dźwięku

Początkujący | MakeCode, Python | Mikrofon, Wyświetlacz LED | Obsługa danych, Wejście/Wyjście

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Zmierz poziom głośności wokół siebie za pomocą czujnika mikrofonu nowego micro:bita i prostego wykresu słupkowego.

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Czego się nauczysz

 • JJak korzystać z wbudowanego czujnika mikrofonu nowego micro:bita, aby mierzyć głośność otaczających Cię dźwięków
 • Jak graficznie wyświetlić dane liczbowe z czujników na wyświetlaczu LED

Jak to działa

 • Mikrofon nowego micro:bita mierzy poziom dźwięku za pomocą liczb od 0 do 255. 0 to najcichszy, a 255 to najgłośniejszy pomiar dźwięku, jaki może wykonać.
 • W kodzie używa się pętli 'na zawsze', aby mikrofon stale mierzył poziom dźwięku i pokazywac wykres słupkowy na wyświetlaczu LED.
 • Im głośniejsze są zmierzone dźwięki, tym wyższy jest wykres słupkowy.

Czego potrzebujesz

 • nowy micro:bit z dźwiękiem (lub symulator MakeCode)
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 2: Zakoduj to

1from microbit import *
2
3# function to map any range of numbers to another range
4def map(value, fromMin, fromMax, toMin, toMax):
5  fromRange = fromMax - fromMin
6  toRange = toMax - toMin
7  valueScaled = float(value - fromMin) / float(fromRange)
8  return toMin + (valueScaled * toRange)
9
10# set of images for simple bar chart
11graph5 = Image("99999:"
12        "99999:"
13        "99999:"
14        "99999:"
15        "99999")
16
17graph4 = Image("00000:"
18        "99999:"
19        "99999:"
20        "99999:"
21        "99999")
22
23graph3 = Image("00000:"
24        "00000:"
25        "99999:"
26        "99999:"
27        "99999")
28
29graph2 = Image("00000:"
30        "00000:"
31        "00000:"
32        "99999:"
33        "99999")
34
35graph1 = Image("00000:"
36        "00000:"
37        "00000:"
38        "00000:"
39        "99999")
40        
41graph0 = Image("00000:"
42        "00000:"
43        "00000:"
44        "00000:"
45        "00000")
46
47allGraphs = [graph0, graph1, graph2, graph3, graph4, graph5]
48        
49# ignore first sound level reading
50soundLevel = microphone.sound_level()
51sleep(200)
52
53while True:
54  # map sound levels from range 0-255 to range 0-5 for choosing graph image
55  soundLevel = int(map(microphone.sound_level(), 0, 255, 0, 5))
56  display.show(allGraphs[soundLevel])
57      

Krok 3: Ulepsz to

 • Twórz własne sposoby wyświetlania, jak głośny jest dźwięk, na przykład pokazując różne emotikony w zależności od głośności
 • Stwórz wizualny alarm dźwiękowy, który będzie migać tylko wtedy, gdy dźwięk przekroczy pewien poziom – możesz go użyć, aby Ci pomógł w utrzymaniu spokoju w klasie