Skip to content

Activiteit

Geluid logger

Gevorderd | MakeCode, Python | LED scherm, Microfoon | Data verwerking, Invoer/Uitvoer, Variabelen, Wiskundige operatoren

Stap 1: Maak het

Wat is het?

Maak een geluidsniveau logger om te monitoren hoe luid of stil verschillende plaatsen om je heen in de loop van de tijd worden

Inleiding

Codeer instructies

Wat je gaat leren

 • De ingebouwde microfoonsensor van de nieuwe micro:bit gebruiken om te meten hoe hard een geluid is
 • Gebruik variabelen en operators om de maximale waarden bij te houden bij het verzamelen van real world gegevens

Zo werkt het

 • De microfoon van de nieuwe micro:bit meet geluidsniveaus in getallen tussen 0 en 255, net als de licht sensor.
 • Een lus vergelijkt constant het huidige geluidsniveau met een variabele maxGeluid die het luidste geluid opslaat. Als het huidige geluid luider is dan het luidste vorige geluid, wordt maxGeluid opnieuw ingesteld op de nieuwe hardste geluidswaarde.
 • Binnen de lus controleert een als verklaring of je op knop A hebt gedrukt. Als dat het geval is, wordt het nummer van het geluidsniveau weergegeven op de LED display uitvoer. Je kunt dit gebruiken om te controleren hoe luid het in de loop van de tijd op verschillende plaatsen wordt.
 • Reset de maximale waarde door op de resetknop op de achterkant van de micro:bit te drukken.

Benodigdheden

 • nieuwe micro:bit met geluid (of MakeCode simulator)
 • MakeCode of Python editor
 • batterijpakket (optioneel)

Step 2: Codeer het

1from microbit import *
2maxSound = 0
3lights = Image("11111:"
4       "11111:"
5       "11111:"
6       "11111:"
7       "11111")
8# ignore first sound level reading
9soundLevel = microphone.sound_level()
10sleep(200)
11
12while True:
13  if button_a.is_pressed():
14    display.scroll(maxSound)
15  else:
16    soundLevel = microphone.sound_level()
17    display.show(lights * soundLevel)
18    if soundLevel > maxSound:
19      maxSound = soundLevel
20      

Stap 3: Verbeter het

 • Pas het project aan zodat het ook het stilste of minimale geluidsniveau registreert
 • Gebruik radio om geluidsniveaus naar een andere micro:bit te sturen, zodat je de geluidsniveaus op afstand kunt controleren