Skip to content

Aktivnost

Mjerač zvuka

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Mikrofon | Rukovanje podacima, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Izmjeri razinu buke oko sebe pomoću novog micro:bitova mikrofona i prikazom jednostavnog stupčastog dijagrama.

Uvod

Vodič za kodiranje

Što ćeš naučiti

 • Kako izmjeriti glasnoću zvukova u okolici pomoću mikrofonskog senzora ugrađenog u novi micro:bit
 • Kako numeričke podatke dobivene ulaznim senzorima grafički prikazati kao izlaz na LED zaslonu

Kako to radi

 • Mikrofon novoga micro:bita mjeri razine zvuka u brojčanim vrijednostima od 0 do 255. Najniža vrijednost koju može izmjeriti je 0, a najviša 255.
 • Mikrofon je programiran da u beskonačnoj petlji mjeri zvuk i vrijednosti prikazuje na LED zaslonu u obliku stupčastog dijagrama.
 • Što je jači izmjereni zvuk, to je viši stupac dijagrama.

Što ti treba

 • novi micro:bit sa zvukom (ili simulator u MakeCodeu)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3# function to map any range of numbers to another range
4def map(value, fromMin, fromMax, toMin, toMax):
5  fromRange = fromMax - fromMin
6  toRange = toMax - toMin
7  valueScaled = float(value - fromMin) / float(fromRange)
8  return toMin + (valueScaled * toRange)
9
10# set of images for simple bar chart
11graph5 = Image("99999:"
12        "99999:"
13        "99999:"
14        "99999:"
15        "99999")
16
17graph4 = Image("00000:"
18        "99999:"
19        "99999:"
20        "99999:"
21        "99999")
22
23graph3 = Image("00000:"
24        "00000:"
25        "99999:"
26        "99999:"
27        "99999")
28
29graph2 = Image("00000:"
30        "00000:"
31        "00000:"
32        "99999:"
33        "99999")
34
35graph1 = Image("00000:"
36        "00000:"
37        "00000:"
38        "00000:"
39        "99999")
40        
41graph0 = Image("00000:"
42        "00000:"
43        "00000:"
44        "00000:"
45        "00000")
46
47allGraphs = [graph0, graph1, graph2, graph3, graph4, graph5]
48        
49# ignore first sound level reading
50soundLevel = microphone.sound_level()
51sleep(200)
52
53while True:
54  # map sound levels from range 0-255 to range 0-5 for choosing graph image
55  soundLevel = int(map(microphone.sound_level(), 0, 255, 0, 5))
56  display.show(allGraphs[soundLevel])
57      

3. korak: Unaprijedi

 • Osmisli svoj način prikaza jačine zvuka, na primjer prikazom različitih emojija za različite jačine.
 • Napravi vizualni alarm za buku koji bljeska kada zvuk prijeđe određenu granicu - to se može primijeniti za stišavanje buke u učionici.