Skip to content

Ochrona

Kodeks postępowania

Cel

 • zapraszamy wszystkich zaangażowanych w działania i interakcje w przestrzeniach związanych z Micro:bit Educational Foundation do dbania o to, aby wszystkie doświadczenia były inkluzywne i pozytywne
 • prosimy, aby nasi partnerzy wykorzystujący micro:bit w swoich działaniach zapewniali zgodność z niniejszym kodeksem postępowania i dbali o stosowanie się do procesów ochronnych przez cały czas trwania ich działań
 • aktywnie wspieramy i zachęcamy do zaangażowania dzieci (poniżej 18 roku życia) w naszą społeczność, zarówno online, jak i w czasie organizowanych wydarzeń
 • aktywnie staramy się chronić dzieci w czasie wszystkich naszych działań; staramy się, aby nasze działania były zgodne z naszymi wartościami i wspieramy organizację w dalszej pracy nad inspirowaniem i umożliwianiem dzieciom uczestnictwa w cyfrowym świecie
 • odnajdujemy siłę w różnorodności i staramy się byc jak najbardziej powiązani z Fundacją Edukacyjną Micro:bit, która umożliwia i ceni uczestnictwo

Oczekiwane zachowanie

 1. wspieraj uczestnictwo innych w naszej przestrzeni; nasza społeczność ma na celu wspieranie kreatywności i współpracy, mile widziane są nowe pomysły i propozycje. Wszyscy się uczymy
 2. miej na uwadze innych zanim rozpoczniesz interakcję, włącznie z ich poziomem umiejętności technicznych i doświadczeniem, a także tym, jak komfortowo czują się uczestnicząc w rozmowie. Wszystkie przestrzenie powinny być przestrzeniami wspierającymi
 3. weź pod uwagę, że osoba(-y), z którą/którymi wchodzisz w interakcję, może być dzieckiem
 4. weź pod uwagę, że osoba(-y), z którą/którymi wchodzisz w interakcję, może być osobą dorosłą
 5. w przestrzeniach online zarządzanych przez Fundację odradzamy wysyłanie bezpośrednich wiadomości, by zapewnić bezpieczne przestrzenie dla dzieci

Niedopuszczalne zachowanie

 1. Niedopuszczalne zachowania obejmują zastraszanie, nękanie, obraźliwe, dyskryminujące, uwłaczające lub poniżające wypowiedzi lub działania dowolnego członka naszej społeczności online, a także na wszystkich powiązanych wydarzeniach oraz w komunikacji jeden na jeden prowadzonej w kontekście interakcji społeczności
 2. Nękanie obejmuje między innymi: szkodliwe lub krzywdzące komentarze ustne lub pisemne związane z wiekiem, płcią, orientacją seksualną, „rasą” lub pochodzeniem etnicznym, religią, niepełnosprawnością; niewłaściwe wykorzystanie nagości i/lub zdjęć seksualnych w miejscach publicznych (w tym przestrzeni online); publikowanie prywatnych informacji, zastraszanie, prześladowanie lub śledzenie; fotografowanie lub nagrywanie bez uprzedniej zgody; ciągłe zakłócanie konwersacji lub wypowiedzi online lub innych wydarzeń online

Konsekwencje

 1. wszelkie interakcje budzące obawy zostaną ocenione i poddane ewaluacji
 2. może zostać wystosowana prośba o dostosowanie zachowania lub języka, by wspierać członków społeczności, a komentarze mogą zostać usunięte
 3. każde działanie uznane za poważne naruszenie kodeksu postępowania spowoduje usunięcie z przestrzeni i zakończenie interakcji z tą społecznością

Zgłaszanie

Fundacja Edukacyjna Micro:bit będzie dysponowała wspólnotowymi organizatorami w każdej przestrzeni lub na każdym wydarzeniu, za które jest bezpośrednio odpowiedzialna, a także na wielu wydarzeniach partnerskich; ich rolą jest wspieranie społeczności na wydarzeniach, w internecie lub w wirtualnych przestrzeniach oraz poprzez wszelkie działania. Organizator wspólnotowy zarejestruje każde działania naruszające kodeks postępowania i może przypominać oraz zachęcać członków społeczności, by pracowali w sposób wspierający. Jeśli jesteś obecny(-a) na imprezie lub jesteś online, organizatorzy wspólnotowi zostaną Ci przedstawieni w miarę możliwości. Mogą nosić koszulki lub odznaki wskazujące, że są członkami zespołu Fundacji i organizatorami wspólnotowymi.

Jeśli jesteś świadkiem lub jesteś zaniepokojony zachowaniem członka społeczności, skontaktuj się z organizatorem wspólnotowym w Twojej przestrzeni lub podczas wydarzenia, lub zgłoś swoje obawy za pośrednictwem safeguarding@microbit.org tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli jesteś zaniepokojony zachowaniem członka zespołu Fundacji lub masz wątpliwości w sprawie decyzji podjętej w procesie zgłaszania, prosimy o zgłoszenie tego za pośrednictwemreporting@microbit.org. Spowoduje to zgłoszenie Twoich obaw do lidera ochrony i członka zarządu – postaci centralnych w sprawach ochrony, znajdujących się poza regularnym zespołem. Twoje zgłoszenie będzie traktowane jako poufne.

Licencja & przypisanie

Ten kodeks postępowania został opracowany na podstawie i dzięki Berlińskiemu Kodeksowi Postępowania i Kodeksami Postępowania Ubuntu

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ licencja