Skip to content

Dechrau arni: Dechrau addysgu

Dechrau arni

4. Dechrau addysgu gyda'r micro:bit

Darganfyddwch ein hystod o adnoddau rhad ac am ddim i gefnogi addysgu a dysgu gyda'r micro:bit

Ble ydw i'n dechrau?

Mae'r adnoddau hyn yn lle gwych i ddechrau. Llyfrnodwch nhw er mwyn cael mynediad hawdd atynt yn nes ymlaen.

A sequence of lessons that provide a pathway through six projects, ideal for getting started with the micro:bit. Students develop their use of some core computing concepts by coding and making practical projects including step counters, nightlights, and games.

Ewch i'n hadran Addysgu

Mae adran ‘Addysgu’ ein gwefan yn llawn dop o adnoddau a syniadau rhad ac am ddim i’ch helpu i ysbrydoli’ch myfyrwyr gyda’r micro:bit. Beth fyddwch chi'n ei archwilio gyntaf?

Byddwch yn dod o hyd i gyrsiau ar-lein, gwersi ac ystod o adnoddau eraill. Mae hefyd yn cysylltu ag ystafell ddosbarth micro:bit sef ein hofferyn i gefnogi addysgu dosbarth cyfan, yn ogystal â'n micro:bit Python Editor.

Porwch ein hadnoddau a'n hoffer ar gyfer athrawon
Archwilio addysgu