Skip to content

Dechrau arni: Dechrau codio

Dechrau arni

3. Dechrau codio gyda micro:bit

Mae’n syml iawn dysgu codio gyda’ch BBC micro:bit. Yn y cam hwn byddwn yn eich cyflwyno i Microsoft MakeCode lle byddwch yn creu eich darn cyntaf o god a'i drosglwyddo i'ch micro:bit.

Croeso i Microsoft MakeCode

Golygydd MakeCode Microsoft yw'r ffordd berffaith o ddechrau codio gyda'r BBC micro:bit. Mae'r blociau gyda chod lliwiau yn eich galluogi i lusgo a chlicio darnau o god at ei gilydd i gael mynediad at holl nodweddion y cyfrifiadur bach hwn.

Mae'r fideo isod yn cynnwys cyflwyniad i MakeCode.

Rydym yn argymell defnyddio'r porwyr Chrome neu Edge.

Sylwer: Yn ogystal â Microsoft MakeCode, gallwch godio'ch micro:bit gyda golygyddion eraill, gan gynnwys y micro:bit Python Editor a Scratch. Gweler Gadewch i ni godio am ragor o fanylion.

Dechreuwch gyda'r prosiect bathodyn enw

Rydym yn credu bod bathodyn enw yn brosiect cyntaf gwych. Mae'n gyflym ac yn hawdd, a byddwch hefyd yn gallu ei wisgo yn y dosbarth a gwneud argraff ar eich myfyrwyr.

I gwblhau’r prosiect hwn:

Cam 1 - Gwyliwch y tiwtorial fideo byr hwn

Cam 2 - Cwblhewch y prosiect bathodyn enw

Dilynwch y camau o'r fideo uchod gan ddefnyddio'r tiwtorial MakeCode hwn (bydd hyn yn agor mewn ffenestr newydd):

Agor y tiwtorial Bathodyn enw

Peidiwch ag anghofio dod yn ôl yma pan fyddwch wedi gorffen!

Wrthi'n trosglwyddo'r cod i'ch micro:bit

Nawr mae'n bryd trosglwyddo'ch cod gorffenedig i'ch micro:bit (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes).

Dewiswch ‘Lawrlwytho’ (ar y chwith isaf yn MakeCode) a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Sgrinlun o MakeCode gyda'r botwm Lawrlwytho wedi'i amlygu

Os gwelwch enw yn sgrolio ar draws LEDs eich micro:bit yna roedd eich trosglwyddiad yn llwyddiannus.

Apple iPad

I rannu cod o iPad i micro:bit bydd angen yr ap iOS. Trosglwyddir y cod gan ddefnyddio Bluetooth felly galluogwch hwn ar yr iPad.

Croeso i Microsoft MakeCode

Golygydd MakeCode Microsoft yw'r ffordd berffaith o ddechrau codio gyda'r BBC micro:bit. Mae'r blociau gyda chod lliwiau yn eich galluogi i lusgo a chlicio darnau o god at ei gilydd i gael mynediad at holl nodweddion y cyfrifiadur bach hwn.

Mae'r fideo isod yn cynnwys cyflwyniad i MakeCode.

Dechreuwch gyda'r prosiect bathodyn enw

Rydym yn credu bod bathodyn enw yn brosiect cyntaf gwych. Mae'n gyflym ac yn hawdd, a byddwch hefyd yn gallu ei wisgo yn y dosbarth a gwneud argraff ar eich myfyrwyr.

I gwblhau’r prosiect hwn:

Cam 1 - Gwyliwch y tiwtorial fideo byr hwn

Cam 2 - Cwblhewch y prosiect bathodyn enw

Sgrinlun o sgrîn hafan yr ap micro:bit ar iOS

Dewiswch Creu Cod

Yn yr ap

Sgrinlun o'r botwm Prosiectau Newydd ar sgrîn hafan MakeCode

Dewiswch Prosiect Newydd

O dudalen hafan MakeCode

Sgrinlun o'r cod prosiect gorffenedig

Dilynwch y camau yn y fideo

Fel y dangosir yn y fideo uchod

Peidiwch ag anghofio dod yn ôl yma pan fyddwch wedi gorffen!

Wrthi'n trosglwyddo'r cod i'ch micro:bit

Nawr mae'n bryd trosglwyddo'ch cod gorffenedig i'ch micro:bit (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes).

Dewiswch ‘Lawrlwytho’ (ar y chwith isaf yn MakeCode) a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Sgrinlun o MakeCode gyda'r botwm Lawrlwytho wedi'i amlygu

Os gwelwch enw yn sgrolio ar draws LEDs eich micro:bit yna roedd eich trosglwyddiad yn llwyddiannus.

Dyfeisiau Android

I rannu cod o ddyfais Android i micro:bit, gallwch naill ai ddefnyddio cebl USBneu'r ap Android.

Gan ddefnyddio cebl: dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer codio ar gyfrifiadur yn lle hynny. Rhaid i chi ddefnyddio porwr Chrome neu Edge a chysylltu'r cebl USB i lawrlwytho.

Gan ddefnyddio'r ap Android: dilynwch y cyfarwyddiadau isod. Dim ond ar gyfer Android 5 - 12 y mae hwn ar gael.

Croeso i Microsoft MakeCode

Golygydd MakeCode Microsoft yw'r ffordd berffaith o ddechrau codio gyda'r BBC micro:bit. Mae'r blociau gyda chod lliwiau yn eich galluogi i lusgo a chlicio darnau o god at ei gilydd i gael mynediad at holl nodweddion y cyfrifiadur bach hwn.

Mae'r fideo isod yn cynnwys cyflwyniad i MakeCode.

Parwch eich micro:bit gyda'ch dyfais Android

Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y fideo hwn i baru'ch dyfais Android â'ch micro:bit.

Dechreuwch gyda'r prosiect bathodyn enw

Rydym yn credu bod bathodyn enw yn brosiect cyntaf gwych. Mae'n gyflym ac yn hawdd, a byddwch hefyd yn gallu ei wisgo yn y dosbarth a gwneud argraff ar eich myfyrwyr.

I gwblhau’r prosiect hwn:

Cam 1 - Gwyliwch y tiwtorial fideo byr hwn

Cam 2 - Cwblhewch y prosiect bathodyn enw

Sgrinlun o sgrîn hafan yr ap micro:bit ar Android

Dewiswch Creu Cod

Yn yr ap

Sgrinlun o'r botwm Prosiectau Newydd ar sgrîn hafan MakeCode

Dewiswch Prosiect Newydd

O dudalen hafan MakeCode

Sgrinlun o'r cod prosiect gorffenedig

Dilynwch y camau yn y fideo

Fel y dangosir yn y fideo uchod

Peidiwch ag anghofio dod yn ôl yma pan fyddwch wedi gorffen!

Wrthi'n trosglwyddo'r cod i'ch micro:bit

Nawr mae'n bryd trosglwyddo'ch cod gorffenedig i'ch micro:bit (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes).

Dewiswch ‘Lawrlwytho’ (ar y chwith isaf yn MakeCode) a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Sgrinlun o MakeCode gyda'r botwm Lawrlwytho wedi'i amlygu

Os gwelwch enw yn sgrolio ar draws LEDs eich micro:bit yna roedd eich trosglwyddiad yn llwyddiannus.

Byddwch yn gweld gwers ac adnoddau eraill sy’n gysylltiedig â’r gweithgaredd hwn yng ngham 4.

Dechrau addysgu gyda'r micro:bit
4Dechrau addysgu