Skip to content

Aktywność

Życie pod wodą

Cel 14

Wprowadzenie do Celu 14 - Życie pod wodą

Użyj tego przewodnika, aby przedstawić swoim uczniom Globalny Cel 14, Życie pod wodą.

Co jest Globalnym Celem 14: Życie pod wodą?

Cel 14: Życie pod wodą jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Więcej informacji o tych Celach znajdziesz w naszym przewodniku wprowadzającym. Zdrowe oceany i morza są niezbędne dla naszego istnienia. Pokrywają one 70% naszej planety i zdajemy się na nie, gdy chodzi o żywność, energię i wodę. Mimo to wyrządziliśmy ogromne szkody tym cennym zasobom.

Cel 14 obejmuje następujące cele:

 • Zmniejszenie zanieczyszczenia morza
 • Kontrola za pomocą przepisów prawa nielegalnych połowów, przełowienia i innych niszczycielskich praktyk połowowych
 • Ograniczenie do minimum zakwaszania oceanów i jego wpływów
 • Ochrona co najmniej 10% obszarów przybrzeżnych i morskich

Aktywności

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów, które pomogą Twoim uczniom wcielić w życie Cel 14. Moga być wykorzystane jako samodzielne działania lub w ciągu składając się na pełną lekcję.

Działanie 1: Myślenie o naszych oceanach

W ramach tego działania uczniowie będą się zastanowiać nad tym, co wiedzą o oceanach i zagrożeniach, które je dotykają.

Czas trwania - 10 minut

Obejrzyj poniższy film ze swoimi uczniami.

Po obejrzeniu, dyskutujcie:

 • Co sądzicie o oceanach?
 • Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o problemach, z którymi się borykają?
 • Czy którykolwiek z nich dotyczy Waszego życia? 
Dzieci skaczące na brzegu oceanu

Działanie 2: Nasz wpływ na oceany

W tym działaniu uczniowie stworzą mapę myśli, aby zbadać problemy, przed którymi stoją nasze oceany.

Czas trwania - 15 minut

 • W małych grupach poproś uczniów, aby wymienili jak najwięcej problemów, o których mogą pomyśleć, stojących przed naszymi oceanami.
 • Odpowiedzi mogą odnosić się do: zanieczyszczeń, np. ściekami, chemikaliami i tworzywami sztucznymi; cieplejszej wody; wzrostu kwasowości powodowanej emisją dwutlenku węgla; przełowień; szkód wyrządzanych życiu w morzu; bielenia się koralowców; załamywania się ekosystemu.
 • Teraz moment, by utworzyć mapę myśli - diagram stosowany do wizualnej organizacji informacji.
  • Zapiszcie wszystkie problemy na karteczkach samoprzylepnych i pogrupujcie powiązane ze sobą problemy, na tablicy lub na dużym arkuszu papieru.
  • Zapiszcie również na karteczkach samoprzylepnych efekty tych problemów odnoszące się do swojej społeczności i do całego świata i dodajcie je do mapy myśli. Pomyślcie również o przyczynach.
  • Teraz wprowadź Globalny Cel 14: Życie pod wodą przy użyciu powyższej definicji. Twoja mapa myśli powinna odzwierciedlać problemy związane z tym Celem. Czy coś pominęłaś?
Dzieci w szkolnych mundurkach przylepiają karteczki na zielonej ścianie

Działanie 3: Dlaczego oceany mają znaczenie

W tej pisemnej aktywności uczniowie zostaną zachęcani, by zastanowić się, jak ludzie cierpią, gdy niszczymy życie pod wodą.

Czas trwania - 25 minWorld's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson