Skip to content

Aktywność

Życie pod wodą

Cel 14

Wprowadzenie do Celu 14 - Życie pod wodą

Użyj tego przewodnika, aby przedstawić swoim uczniom Globalny Cel 14, Życie pod wodą.

Co jest Globalnym Celem 14: Życie pod wodą?

Cel 14: Życie pod wodą jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Więcej informacji o tych Celach znajdziesz w naszym przewodniku wprowadzającym. Zdrowe oceany i morza są niezbędne dla naszego istnienia. Pokrywają one 70% naszej planety i zdajemy się na nie, gdy chodzi o żywność, energię i wodę. Mimo to wyrządziliśmy ogromne szkody tym cennym zasobom.

Cel 14 obejmuje następujące cele:

 • Zmniejszenie zanieczyszczenia morza
 • Kontrola za pomocą przepisów prawa nielegalnych połowów, przełowienia i innych niszczycielskich praktyk połowowych
 • Ograniczenie do minimum zakwaszania oceanów i jego wpływów
 • Ochrona co najmniej 10% obszarów przybrzeżnych i morskich

Aktywności

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów, które pomogą Twoim uczniom wcielić w życie Cel 14. Moga być wykorzystane jako samodzielne działania lub w ciągu składając się na pełną lekcję.

Działanie 1: Myślenie o naszych oceanach

W ramach tego działania uczniowie będą się zastanowiać nad tym, co wiedzą o oceanach i zagrożeniach, które je dotykają.

Czas trwania - 10 minut

Obejrzyj poniższy film ze swoimi uczniami.

Po obejrzeniu, dyskutujcie:

 • Co sądzicie o oceanach?
 • Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o problemach, z którymi się borykają?
 • Czy którykolwiek z nich dotyczy Waszego życia? 
Dzieci skaczące na brzegu oceanu

Działanie 2: Nasz wpływ na oceany

W tym działaniu uczniowie stworzą mapę myśli, aby zbadać problemy, przed którymi stoją nasze oceany.

Czas trwania - 15 minut

 • W małych grupach poproś uczniów, aby wymienili jak najwięcej problemów, o których mogą pomyśleć, stojących przed naszymi oceanami.
 • Odpowiedzi mogą odnosić się do: zanieczyszczeń, np. ściekami, chemikaliami i tworzywami sztucznymi; cieplejszej wody; wzrostu kwasowości powodowanej emisją dwutlenku węgla; przełowień; szkód wyrządzanych życiu w morzu; bielenia się koralowców; załamywania się ekosystemu.
 • Teraz moment, by utworzyć mapę myśli - diagram stosowany do wizualnej organizacji informacji.
  • Zapiszcie wszystkie problemy na karteczkach samoprzylepnych i pogrupujcie powiązane ze sobą problemy, na tablicy lub na dużym arkuszu papieru.
  • Zapiszcie również na karteczkach samoprzylepnych efekty tych problemów odnoszące się do swojej społeczności i do całego świata i dodajcie je do mapy myśli. Pomyślcie również o przyczynach.
  • Teraz wprowadź Globalny Cel 14: Życie pod wodą przy użyciu powyższej definicji. Twoja mapa myśli powinna odzwierciedlać problemy związane z tym Celem. Czy coś pominęłaś?
Dzieci w szkolnych mundurkach przylepiają karteczki na zielonej ścianie

Działanie 3: Dlaczego oceany mają znaczenie

W tej pisemnej aktywności uczniowie zostaną zachęcani, by zastanowić się, jak ludzie cierpią, gdy niszczymy życie pod wodą.

Czas trwania - 25 min

Wprowadzenie

Uczniowie będą pisać esej z perspektywy kogoś, kto doświadcza problemu związanego z morzem lub oceanem. Mogą wybierać problemy z listy w Działaniu 2 - a następnie zastanowić się, kto byłby najbardziej dotknięty tym problemem?

Oto kilka przykładów:

 • Rybak łowiący na małą skalę w Senegalu. Jego społeczność od lat opiera się na zrównoważonych połowach żywności i dochodach, ale łowią coraz mniej ryb z powodu połowów na skalę przemysłową na tym samym obszarze.
 • Dziecko, które mieszka w pobliżu plaży Kamilo, położonej na południowo-wschodnim cyplu Wielkiej Wyspy Hawaii, jednego z najbardziej zanieczyszczonych plastykiem miejsc na Ziemi
 • Biolog morski z Australii, która bada rafy koralowe i organizuje wyprawy nurkowe dla turystów na Wielką Rafę Koralową. W ciągu ostatnich 20 lat widziała, jak cały obszar stał się zagrożony.
 • Surfer w Cornwall, Wielka Brytania. Czasami surfowanie jest niebezpieczne, ponieważ ścieki są wylewane z lądu bezpośrednio do morza.

Przed rozpoczęciem, pobierz Siatkę Globalnych Celów, aby zidentyfikować wszystkie te Cele, które dotyka ten problemem. Na przykład, mogą polegać na oceanach w zakresie żywności — Cel 2: Koniec z głodem — lub w zakresie dochodów — Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca Pomoże to uczniom zastanowić się nad szerszymi skutkami problemu.

Pisanie eseju

Teraz poproś uczniów o spędzenie 10 - 15 minut na pisanie eseju.

 • Z jakim problemem się borykają i jaka jest przyczyna?
 • Jaki to ma wpływ na nich i na ich społeczność?
 • Jaka była sytuacja w przeszłości i jak wygląda obecnie?
 • Jak się z tym czują?
 • Co oni mogą zobaczyć, powąchać, usłyszeć, dotknąć i zasmakować?
 • Jakie są ich obawy o przyszłość? A co z ich nadzieją?
 • Czy podejmują jakieś działania dla powstrzymania problemu? Czego potrzebują?

Refleksja

Gdy uczniowie skończyli, poproś ich o udostępnienie tego, co napisali i ich refleksji jako grupy.World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson