Skip to content

Aktywność

Dobre zdrowie & Jakość życia

Cel 03

Wprowadzenie do Celu 3 - Dobre zdrowie & Jakość życia

Użyj tego przewodnika, aby wprowadzić swoich uczniów do Globalnego Celu, Dobre zdrowie & Jakość życia.

Czym jest Globalny Cel 3?

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju: Dobre zdrowie i Jakość życia jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2015. Więcej informacji o tych Celach znajdziesz w naszym przewodniku.

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju jest szeroko zakrojony i ambitny. Ma doprowadzić do zapewnienia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Ma na celu pomóc ludziom prowadzić zdrowszy tryb życia – na przykład zdrowo się odżywiać i regularnie ćwiczyć – oraz uczynić świat, w którym żyjemy, bezpieczniejszym – na przykład poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i kontrolowanie ognisk chorób. Stawia na pierwszym miejscu zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.


Aktywności

Poniżej znajduje się kilka pomysłów, które pomogą uczniom w osiągnięciu Celu 3. Mogą być wykorzystywane jako samodzielne działania lub w sekwencji jako pełny plan lekcji.

Działanie 1: Dobre samopoczucie w czasie pandemii

W tym działaniu uczniowie omówią zdrowie i dobre samopoczucie podczas pandemii COVID-19.

Czas trwania - 10 minut

Pokaż swoim uczniom następujący klip na temat zdrowia i samopoczucia podczas pandemii COVID-19, uzyskanego z "Największej na świecie lekcji na żywo!", a następnie przeprowadź dyskusję w klasie.

Poproś uczniów o zastanowienie się nad tym, co właśnie obejrzeli:

  • W jaki sposób rozmowa odnosi się do Twojego życia?
  • Co było najbardziej interesujące?
  • Jak się po tym czułeś?

Zaproś uczniów do wyrażenia opinii i przedyskutowania ich własnych doświadczeń związanych z pandemią.

Działanie 2: Zrozumienie Celu 3

W ramach tych działań uczniowie zbadają i przedyskutują, dlaczego zdrowie i jakość życia są ważne i co jest potrzebne do osiągnięcia Celu 3.

Czas trwania - 10 minut

Działanie 3: Cele w zakresie zdrowia i jakości życia

W ramach tego działania uczniowie opracowują plan dotyczący własnego zdrowia i jakości życia.

Czas trwania - 15 minut

To działanie zapewnia dobre wprowadzenie do prototypwania z micro:bitem Uspokajanie diód LED i Wysłanie uśmiechu.

World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson