Skip to content

Aktywność

Dobre zdrowie & Jakość życia

Cel 03

Wprowadzenie do Celu 3 - Dobre zdrowie & Jakość życia

Użyj tego przewodnika, aby wprowadzić swoich uczniów do Globalnego Celu, Dobre zdrowie & Jakość życia.

Czym jest Globalny Cel 3?

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju: Dobre zdrowie i Jakość życia jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2015. Więcej informacji o tych Celach znajdziesz w naszym przewodniku.

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju jest szeroko zakrojony i ambitny. Ma doprowadzić do zapewnienia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Ma na celu pomóc ludziom prowadzić zdrowszy tryb życia – na przykład zdrowo się odżywiać i regularnie ćwiczyć – oraz uczynić świat, w którym żyjemy, bezpieczniejszym – na przykład poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i kontrolowanie ognisk chorób. Stawia na pierwszym miejscu zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.


Aktywności

Poniżej znajduje się kilka pomysłów, które pomogą uczniom w osiągnięciu Celu 3. Mogą być wykorzystywane jako samodzielne działania lub w sekwencji jako pełny plan lekcji.

Działanie 1: Dobre samopoczucie w czasie pandemii

W tym działaniu uczniowie omówią zdrowie i dobre samopoczucie podczas pandemii COVID-19.

Czas trwania - 10 minut

Pokaż swoim uczniom następujący klip na temat zdrowia i samopoczucia podczas pandemii COVID-19, uzyskanego z "Największej na świecie lekcji na żywo!", a następnie przeprowadź dyskusję w klasie.

Poproś uczniów o zastanowienie się nad tym, co właśnie obejrzeli:

 • W jaki sposób rozmowa odnosi się do Twojego życia?
 • Co było najbardziej interesujące?
 • Jak się po tym czułeś?

Zaproś uczniów do wyrażenia opinii i przedyskutowania ich własnych doświadczeń związanych z pandemią.

Działanie 2: Zrozumienie Celu 3

W ramach tych działań uczniowie zbadają i przedyskutują, dlaczego zdrowie i jakość życia są ważne i co jest potrzebne do osiągnięcia Celu 3.

Czas trwania - 10 minut

1. Wprowadzenie

Wyjaśnij, że zamierzasz omówić Globalny Cel 3: Dobre zdrowie i Jakość życia - nie tylko w kontekście COVID-19, ale wszystkim, co ma wpływ na nasze i innych ludzi zdrowie i jakość życia.

Wyświetl powyższe logo Celu 3, wyjaśni, jaki jest Cel 3 i przedyskutuj następujące zagadnienia:

 • Czym jest dobre zdrowie? Co to jest jakość życia?
 • Czy potraficie podać przykład chorób fizycznych lub psychicznych, na które cierpieliście? Co z innymi ludźmi?
 • Dlaczego ważne są dobre zdrowie i jakość życia?

2. Dyskusja w grupie

Teraz poproś uczniów o wyobrażenie sobie świata, w którym osiągnięto Globalny Cel 3: Dobre zdrowie i Jakość życia. Wspólnie lub w mniejszych grupach omówcie poniższe zagadnienie:

„Pomyśl o przyszłości. Jaki byłby świat, w którym troszczy się o zdrowie i jakość życia wszystkich obywateli?”

Możecie również rozważyć następujące pytania w dyskusji:

 • Jak zdrowie i jakość życia wpływają na społeczeństwo? W szczególności pomyślcie o pandemii COVID-19? Czego potrzebuje społeczeństwo, aby wszyscy zostali otoczeni opieką?
 • Co ma wpływ i wspiera zdrowie i jakość życia w Twojej społeczności? Np. szpitale, ośrodki życia społecznego, parki, tereny zielone.
 • Kto odpowiada za nasze zdrowie i jakość życia?

3. Informacje zwrotne

Daj uczniom czas na przedstawienie ich odpowiedzi. Postaraj się uwzględnić jak największą liczbę pomysłów i czynników – we wszystkich obszarach objętych Celem 3.

Działanie 3: Cele w zakresie zdrowia i jakości życia

W ramach tego działania uczniowie opracowują plan dotyczący własnego zdrowia i jakości życia.

Czas trwania - 15 minut

1. Wprowadzenie

Wyjaśnij, że każdy uczeń stworzy osobisty plan zdrowia i jakości życia, którego celem będzie poprawa jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Niektóre przykłady mogą obejmować: regularne ćwiczenia; dedykowany czas dla rodziny; mycie zębów dwa razy dziennie; regularne spanie po 8 godzin.

Zachęć uczniów do myślenia o sobie - to ich własny plan osobisty i nie muszą się nim dzielić, jeśli nie chcą. To powinny być rzeczy, które chcą osiągnąć dla siebie, aby mogli być zdrowsi i szczęśliwi.

2. Spisanie celów w zakresie zdrowia i jakości życia

Każdy cel może być zapisany za pomocą poniższego schematu SMART (to pierwsze litery słów kluczowych po angielsku). Uwzględnienie tego schematu może zwiększyć Twoje szanse na osiągnięcie osobistych celów.

 • Sprecyzowane: Co konkretnie próbujesz osiągnąć?
 • Mierzalne: Skąd będziesz wiedział, że robisz postępy?
 • Osiągalne: Czy naprawdę możesz osiągnąć ten cel?
 • Odpowiednie: Czy to coś, zmieni Twoje osobiste życie?
 • Terminowe: Kiedy zamierzasz osiągnąć ten cel?

3. Informacja zwrotna i dyskusja

Poproś ochotników o podzielenie się jednym lub kilkoma swoimi osobistymi celami.

 • Czy inni mają podobne cele?
 • Czy potraficie wymienić wskazania, aby osiągnąć te cele?
 • Czy są przeszkody, które mogą uniemożliwić ich osiągnięcie?

Uczniowie mogą zaprezentować swoje osobiste plany ochrony zdrowia i jakości życia w swoim domu. Przypomnij im o ponownym sprawdzeniu swoich celów, aby zobaczyć, czy zostały osiągnięte.

To działanie zapewnia dobre wprowadzenie do prototypwania z micro:bitem Uspokajanie diód LED i Wysłanie uśmiechu.

World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson