Skip to content

Активност

Добро здравље & добробит

Циљ 03

Увод у циљ 3 - Добро здравље & благостање

Користите овај водич како бисте представили вашим ученицима Глобални циљ 3: Добро здравље & благостање.

Шта је Глобални циљ 3?

Циљ 3 одживог развој а: Добро здравље и благостање је један од 17 циљева одрживог развоја установљених од сране Уједињених нација 2015. године. Више о циљевима можете видети у нашем водичу.

Циљ 3 одрживог развоја је широк и амбициозан циљ. Настоји да оствари приступ здравственој нези за свакога, било где у свету. Настоји да помогне људима да воде здравији начин живота - на пример да се хране здравије и редовно вежбају - и да учини свет у којем живимо сигурнијим - на пример смањењем загађења и сузбијањем избијања болести. Приоритет су и физичко и ментално здравље.


Активности

Испод је неколико идеја које ће помоћи ученицима да спроведу циљ 3. Активности су индивидуалне или представљају низ активностиву оквиру једне лекције.

Активност 1: Благостање током трајања пандемије

У овој активности ученици ће разговарати о здрављу и благостању током трајања COVID-19 пандемије.

Дужина трајања - 10 минута

Покажите својим ученицима следећи видео-запис о здрављу и благостању током пандемије COVID-19 који је преузет из „Највеће лекције на свету!“, а затим организујте дискусију на часу.

Реците ученицима да размисле о ономе што су управо гледали:

  • Како ово утиче на ваш живот?
  • Шта је било најзанимљивије?
  • Како се осећате поводом тога?

Дајте ученицима прилику да искажу своје мишљење и да испричају своја искуствима током пандемије.

Активност 2: Разумевање Циља 3

У овој активности ученици ће истражити и разговарати о томе зашто су здравље и благостање важни и шта је потребно за досезање Циља 3.

Дужина трајања - 10 минута

Активност 3: Циљеви личног здравља и благостања

У овој активности ученици ће направити лични план здравља и благостања.

Дужина трајања - 15 минута

Ова активности је добар увод у micro:bit активностиУмирујуће ЛЕД светлоиПошаљи осмех.

World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson