Skip to content

Aktywność

Uspakajające diody LED

Początkujący | MakeCode, Python | Wyświetlacz LED | 3 Zdrowie, Animacja, Iteracja, Sekwencja

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Zamień swój micro:bit w proste urządzenie cyfrowe, aby pomóc Ci zrelaksować się poprzez spowolnienie i regulację oddechu za pomocą prostej sekwencji animacji.

Projekt ten jest częścią serii stworzonej w celu zaoferowania działań w zakresie rozwiązywania problemów i prototypowania, których celem jest zbadanie technologii jako rozwiązania problemów związanych z Globalnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Jak to działa

 • Zbuduj sekwencję animacji w pętli 'na zawsze', aby podtrzymać jej działanie.
 • Użyj dużych i małych wbudowanych obrazków diamentu, aby stworzyć efekt pulsowania.
 • Dodaj bloki pauzy, aby spowolnić animację do tempa relaksowania.
 • Użyj dłuższej przerwy w środku animacji, być może 2 sekundy co jest równe 2000 milisekund.
 • Przetestuj swój kod w symulatorze MakeCode, aby upewnić się, że działa tak, jak chcesz, przed przesłąniem programu na micro:bit.

Czego potrzebujesz

 • micro:bit (lub symulator MakeCode)
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 2: Zakoduj to

1from microbit import *
2
3while True:
4  sleep(2000)
5  display.show(Image('00000:'
6            '00000:'
7            '00900:'
8            '00000:'
9            '00000'))
10  sleep(500)
11  display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
12  sleep(500)
13  display.show(Image.DIAMOND)
14  sleep(2000)
15  display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
16  sleep(500)
17  display.show(Image('00000:'
18            '00000:'
19            '00900:'
20            '00000:'
21            '00000'))
22
23

Krok 3: Ulepsz to

 • Zmień czas pauzy, aby dopasować go do preferowanego tempa oddychania.
 • Utwórz własne obrazy, aby zastąpić ikony z diamentami.
 • Dodaj więcej kroków, aby animacja była bardziej płynna.