Skip to content

Aktywność

Wprowadzenie do Globalnych Celów

Wprowadzenie do Globalnych Celów.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby przedstawić swoim uczniom Globalne Cele.

Co to są Globalne Cele?

Globalne Cele są wezwaniem do podjęcia działań przez wszystkie kraje w celu promowania dobrobytu dla każdego, przy jednoczesnej ochronie planety.

Cele zrównoważonego rozwoju lub cele ogólne (SDG - Sustainable Development Goals) są zbiorem 17 powiązanych ze sobą celów i działań uzgodnionych w 2015 r. przez wszystkie 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jest to najbardziej ambitne porozumienie międzynarodowe zawarte kiedykolwiek w celu wyeliminowania ubóstwa i nierówności, ochrony zdrowia i zapobiegania zmianom klimatycznym.

Film wprowadzający

Ten krótki film odnosi się do tego, dlaczego potrzebujemy celów globalnych i co one znaczą. Pokaż swoim uczniom ten film, a następnie spróbuj jednej z poniższych aktywności.

Animacja, wprowadzona przez Malalę Yousafzai i napisana przez Sir Kena Robinsona, jest doskonałym sposobem na wprowadzenie Globalnych Celów.

Aktywność 1: Supermoc Globalnych Celów!

W ramach tych działań uczniowie zbadają, w jaki sposób mogliby osiągnąć Cele, gdyby mogli zrobić cokolwiek.

Wiek uczniów 8-11 lat, czas trwania - 30 min

Wykorzystaj dyskusję w całej grupie i prace w małych podgrupach, aby zbadać Cele, zrozumieć ich istnienie, dowiedzieć się o niektórych skutkach i wyzwań oraz wykorzystać koncepcję superuprawnień w celu zbadania, w jaki sposób pomysły na rozwiązania mogą przyczynić się do pozytywnych zmian.

Aktywność 2: Myśl, jakbyś był Prezydentem!

Na tych zajęciach uczniowie będą dyskutować, dlaczego potrzebujemy Globalnych Celów.

Wiek uczniów 11-13 lat, czas trwania - 15 min

Wyświetl pytanie: „Jakie są największe problemy, z którymi borykają się ludzie w naszej społeczności/kraju/na całym świecie?” (Właściwie dostosuj).

Zapytaj dzieci, co sądzą o tym pytaniu. Zachęć ich do myślenia z perspektywy innych - "Myśl, jakbyś był Prezydentem kraju!”. Daj uczniom trochę czasu na dyskusję w parach, a następnie podejmij jakieś sugestie z grupy. Mogą one być napisane na tablicy.

Pokaż uczniom siatkę Globalnych Celów (dostępna do pobrania na dole tego przewodnika). Porównaj ich listy problemów z Celami Globalnymi. Do jakich celów odnoszą się każde z ich problemów?

W większej grupie może być 17 uczniów stojących z przodu, plecami do sali. Każdy z ucznió trzyma arkusz papieru z napisanym jednym z Globalnych Celów. Kiedy ktoś sugeruje problem związany z ich Celem, to odwracają się.

Aktywność 3: Łączenie Celów Globalnych z rzeczywistymi życiem

W ramach tej aktywności uczniowie wyjaśniają, w jaki sposób mogliby pomóc w osiągnięciu Celów i jak wyglądałaby przyszłość.

Wiek uczniów 8-13 lat, czas trwania - 30 min

Pobierz tutaj siatkę Globalnych CelówWorld's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson