Skip to content

Aktywność

Termometr wewnętrzny i zewnętrzny

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Czujnik temperatury, Przyciski, Radio, Wyświetlacz LED | Fale radiowe, Komunikacja, Temperatura, Wejście/Wyjście, Zmienne

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Użyj dwóch mikro:bitów, aby zdalnie monitorować temperatury na zewnątrz.

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Jak to działa

 • Ten projekt wykorzystuje dwa różne programy, jeden dla mikro:bita na zewnątrz, który wyczuwa temperaturę i przesyła ją na grupie radiowej 23.
 • Zewnętrzny mikro:bit używa swojego czujnika temperatury do pomiaru czy jest ciepło lub zimno.
 • Używa funkcji radio aby wysłać ten odczyt temperatury do wewnętrznego micro:bita.
 • Kiedy micro:bit we wnętrzu odbierze pomiar temperatury z zewnętrznego, przechowuje go wzmiennej zwanej outdoorTemp.
 • Po naciśnięciu przycisku A na wewnętrznym micro:bicie, pokazuje on aktualny odczyt temperatury na wyświetlaczu LED .
 • Po naciśnięciu przycisku B, pokazuje on odczyt temperatury z zewnątrz, który był przechowywany w zmiennej outdoorTemp .

Czego potrzebujesz

 • Dwa mikro:bity
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii
 • Wodoodporny pojemnik, taki plastikowy pojemnik

Krok 2: Zakoduj to

Czujnik i nadajnik na zewnątrz:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5
6while True:
7  radio.send(str(temperature()))
8  sleep(5000)
9

Czujnik i odbiornik we wntrz:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5outdoorTemp = '-'
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    outdoorTemp = message
11  if button_a.was_pressed():
12    display.scroll(str(temperature()))
13  if button_b.was_pressed():
14    display.scroll(outdoorTemp)
15    

Krok 3: Ulepsz to

 • Spraw, aby baterie działały dłużej, wyłączając radia zewnątrzego mikro:bit, gdy nie jest używane i rzadziej wysyłanie odczytów temperatury.
 • Użyj zmiennych, aby śledzić najwyższą i najniższą zarejestrowaną temperaturę.
 • Skalibruj odczyty z innym termometrem, aby sprawdzić, czy należy dostosować temperaturę odczytaną z micro:bita.