Skip to content

Aktywność

Termometr max-min

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Czujnik temperatury, Przyciski, Wyświetlacz LED | Czujniki, Iteracja, Operatory relacji, Pogoda & klimat, Pomiary, Temperatura, Zmienne

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Śledź najwyższe i najniższe temperatury, pozostawiając ten program aktywny na micro:bit.

Te dwa filmy pokazują, co stworzysz i jak to zakodować:

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Jak to działa

 • Podobnie do projektu termometru, ten używa czujnika temperatury wewnątrz procesora micro:bit (jednostki centralnej) do pomiaru temperatury w °C (stopniach Celsiusza).
 • Ten program śledzi najniższe i najwyższe wartości pomiaru temperatury rejestrowane przez użycie 3 zmiennych: currentTemp jest bieżącym odczytem temperatury, max to maksimum, a min to minimum pomiarów.
 • Na początku działania programu wszystkie zmienne są ustawione na tę samą wartość; nieskończona pętla zapewnia, że co dwie sekundy dokonywany jest pomiar i program porównuje aktualną temperaturę z wartościami zmiennych max i min .
 • Jeśli bieżąca temperatura jest mniejsza niż (<) niż wartość zapisana w zmiennej min, zmienia wartość zmiennej min tak, aby była taka sama jak aktualna temperatura.
 • Jeśli aktualna temperatura jest wyższa niż (>) wartość zmiennej max, to zmienia wartość max tak, aby była taka sama jak aktualna temperatura.
 • Program wgrywa również kropkę na wyświetlaczu LED za każdym razem, gdy działa nieskończona pętla tak, że wiesz, że ona działa.
 • Naciśnij przycisk A, aby wyświetlić minimalną i przycisk B, aby wyświetlić maksymalną zarejestrowaną temperaturę.
 • Możesz zostawić działający micro:bit na 24 godziny, zapisywać maksymalne i minimalne temperatury i nanosić na wykresie o tej samej porze każdego dnia, a następnie zresetować.

Czego potrzebujesz

 • micro:bit (lub symulator MakeCode)
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii (opcjonalnie)
 • źródło ciepła lub chłodzenia, jak wentylator, jeśli chcesz szybko zobaczyć zmianę temperatury – lub weź micro:bit na zewnątrz
 • papier milimetrowy, jeśli chcesz rysować wykres temperatury w czasie

Krok 2: Zakoduj to

1from microbit import *
2
3currentTemp = temperature()
4max = currentTemp
5min = currentTemp
6
7while True:
8  display.show('.')
9  currentTemp = temperature()
10  if currentTemp < min:
11    min = currentTemp
12  elif currentTemp > max:
13    max = currentTemp
14  if button_a.was_pressed():
15    display.scroll(min)
16  if button_b.was_pressed():
17    display.scroll(max)
18  sleep(1000)
19  display.clear()
20  sleep(1000)
21

Krok 3: Ulepsz to

 • Porównaj odczyt z innym termometrem. Jak dokładny jest micro:bit? Czy chcesz zmodyfikować odczyt micro:bit, aby uzyskać temperaturę powietrza? Jak mógłbyś to zrobić?
 • Konwertuj temperaturę na Fahrenheit.
 • Użyj radia, aby wysłać odczyty temperatury do innego micro:bita.