Skip to content

Activitat

Termòmetre interior-exterior

Intermedi | MakeCode, Python | Botons, Pantalla LED, Ràdio, Sensor de temperatura | Comunicació, Entrada/sortida, Ràdio, Temperatura, Variables

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Utilitza dues micro:bits per monitoritzar la temperatura exterior de forma remota.

Introducció

Guia de programació

Com funciona

 • Aquest projecte utilitza dos programes diferents, un per a la micro:bit a l'exterior que detecta la temperatura i la transmet al grup 23 de ràdio.
 • La micro:bit de l'exterior utilitza el seu sensor de temperatura per mesurar quant calenta o freda és.
 • Utilitzala ràdio per enviar les lectures de temperatura a la micro:bit de l'interior.
 • Quan la micro:bit de l'interior rep la lectura de la temperatura de l'exterior, la desa en una variable anomenada outdoorTemp (temperaturaExterior).
 • Quan prems el botó A en la micro:bit de l'interior, mostra la lectura de la temperatura actual en la sortida de la pantalla de leds .
 • Quan prems el botó B, mostra la lectura de la temperatura de l'exterior que ha emmagatzemat en la variable outdoorTemp (temperaturaExterior).

Què necessites

 • 2 micro:bits
 • Editor MakeCode o Python
 • Piles
 • Un contenidor a prova d'aigua, com una caixa de plàstic.

Pas 2: Programa-ho

Sensor exterior i transmissor:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5
6while True:
7  radio.send(str(temperature()))
8  sleep(5000)
9

Sensor interior i receptor:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5outdoorTemp = '-'
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    outdoorTemp = message
11  if button_a.was_pressed():
12    display.scroll(str(temperature()))
13  if button_b.was_pressed():
14    display.scroll(outdoorTemp)
15    

Pas 3: Millora-ho

 • Fes que les piles durin més fent que la micro:bit exterior tanqui la ràdio quan no la fa servir i enviant les lectures de la temperatura menys sovint.
 • Fes servir variables per resseguir les temperatures més altes i més baixes registrades.
 • Calibra les lectures amb un altre termòmetre per veure si necessites ajustar la temperatura de la micro:bit.