Skip to content

Aktivnost

Unutarnje-vanjski termometar

Srednji | MakeCode, Python | LED zaslon, Radio, Senzor temperature, Tipke | Komunikacija, Radiovalovi, Temperatura, Ulaz (Input)/izlaz (Output), Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Upotrijebi dva micro:bita kako bi daljinski izmjerio vanjsku temperaturu.

Uvod

Vodič za kodiranje

Kako to radi

 • Ovaj projekt čine dva različita programa, jedan za vanjski micro:bit koji očitava temperaturu putem senzora i prenosi ju radio grupi 23.
 • Vanjski micro:bit koristi senzor za temperaturu da izmjeri koliko je vani hladno ili toplo.
 • Zatim koristi radio kako bi očitanu vrijednost temperature poslao unutarnjem micro:bitu.
 • Unutarnji micro:bit prihvaća vrijednost temperature izvana i pohranjuje ju u varijablu nazvanu vanjskaTemp.
 • Kad na unutrašnjem micro:bitu pritisneš tipku A, on kao izlaz na LED zaslonu pokazuje vlastito očitanje temperature.
 • Kada pritisneš tipku B, on pokazuje očitanje vanjskog micro:bita spremljeno u varijabli vanjskaTemp.

Što ti treba

 • Dva micro:bita
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • komplet baterija
 • Nepropusna posuda, primjerice plastična kutija

2. korak: Kodiraj

Vanjski senzor i predajnik:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5
6while True:
7  radio.send(str(temperature()))
8  sleep(5000)
9

Unutrašnji senzor i predajnik:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=23)
4radio.on()
5outdoorTemp = '-'
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    outdoorTemp = message
11  if button_a.was_pressed():
12    display.scroll(str(temperature()))
13  if button_b.was_pressed():
14    display.scroll(outdoorTemp)
15    

3. korak: Unaprijedi

 • Nastoj štedjeti baterije tako što će vanjski micro:bit isključiti radio kada se ne koristi te rjeđe slati očitanja.
 • Koristi se varijablama za praćenje najniže i najviše izmjerene temperature.
 • Kalibriraj očitanja prema drugom termometru kako bi ustanovio treba li prilagoditi temperaturu micro:bita.