Skip to content

Aktywność

Życie na lądzie

Cel 15

Wprowadzenie do Celu 15 - Życie na lądzie

Użyj tego przewodnika, aby przedstawić swoim uczniom Globalny Cel 15, Życie na lądzie.

Czym jest Globalny Cel 15?

Cel 15 Zrównoważonego Rozwoju: Życie na lądzie jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Możesz dowiedzieć się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju z naszego przewodnika wprowadzającego.

Cel 15 odnosi się do ochrony i przywrócenia pełnego życia na lądzie. Obejmuje to ochronę ekosystemów, takich jak lasy i rzeki, powstrzymanie „pustynnienia” spowodowanego suszami oraz zapobieganie utracie gatunków roślin i zwierząt, znanych jako „różnorodność biologiczna”.

W ciągu ostatnich 50 lat zaginęło 60% dzikiej fauny i flory. Jest to zagrożenie dla nas wszystkich. Ale wspólnie możemy jednak znaleźć sposoby ochrony i przywrócenia życia na lądzie. Istnieje już kilka wspaniałych rozwiązań, ale potrzebujemy ich więcej.

Aktywności

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów, które pomogą Ci w realizacji Celu 15 wśród swoich uczniów. Moga być wykorzystane jako samodzielne działania lub w ciągu składając się na pełną lekcję.

Działanie 1: Chroń i przywracaj przyrodę

W ramach tych zajęć uczniowie będą dyskutować na temat przyrody i tego, co już wiedzą o jej znaczeniu.

Czas trwania - 10 minut

Obejrzyj ten film z klasą.

Po obejrzeniu, dyskutujcie:

  • Jaki macie stosunek do przyrody?
  • Czy widzieliście coś, o czym już wiecie?
  • Dlaczego przyroda i różnorodność biologiczna są tak ważne?
  • Jak przyroda wygląda w Waszej społeczności?
Dziecko sprawdza temperaturę gleby za pomocą micro:bita

Działanie 2: Zagrożenia dla przyrody

W ramach tych zajęć uczniowie będą myśleć o zagrożeniach dla przyrody, lokalnych i globalnych.

Czas trwania - 10 minut

Poproś uczniów o utworzenie w wyniku burzy mózgów listy wszystkich zagrożeń, z którymi boryka się przyroda, skupiając się na życiu na lądzie, czyli poza oceanami (co jest uwzględnione w Celu 14: Życie pod wodą).  

  • Zapytaj uczniów: Jakie są zagrożenia, przed którymi stoi obecnie świat przyrody? Uczniowie mogą dyskutować o różnych pomysłach w małych grupach, wymieniając jak najwięcej zagrożeń.
  • Odpowiedzi mogą dotyczyć: pożarów lasów; kłusownictwa zwierząt; niszczenia siedlisk; wylesiania; niszczenia i zanieczyszczenia jezior i rzek; utraty składników odżywczych w glebie.
  • Wróćcie do dyskusji w całej klasie, rozważając pomysły, które zostały wypracowane w grupach.
  • Poświęćcie jakiś czas na zastanowienie się, z jakimi problemami boryka się natura w Waszej lokalnej społeczności, w Waszym kraju.
  • Teraz przedyskutujcie, które problemy mogą być lokalne w innych częściach świata i dlaczego.
Dziewczęta w szkolnych mundurkach patrzą na drzewo

Działanie 3: Dlaczego przyroda ma znaczenie

W ramach tego działania uczniowie będą dyskutować o tym, dlaczego przyroda jest tak ważna dla ludzi, naszej planety i realizacji wszystkich Celów Globalnych.

Czas trwania - 15 minut


World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson