Skip to content

Activiteit

leven op het land

Doel 15

Inleiding tot Global Goal 15 Leven op het Land

Gebruik deze handleiding om Global Goal 15, Leven op het land te introduceren aan uw leerlingen.

Wat is Global Goal 15?

Doelstelling 15: Duurzame Ontwikkeling is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. Je kunt meer informatie over de doelstellingen vinden in onze inleidende handleiding.

Het is gericht op het beschermen en herstellen van al het leven op het land. Hieronder vallen de bescherming van ecosystemen zoals bossen en rivieren, het tegengaan van “woestijnvorming” als gevolg van droogte en het voorkomen van het verlies van planten- en diersoorten, de zogenoemde “biodiversiteit”.

In de afgelopen vijftig jaar is 60 procent van alle wilde dieren verloren gegaan. Dat is een bedreiging voor ons allemaal. Maar samen kunnen we manieren vinden om het leven aan land te beschermen en te herstellen. Er bestaan al briljante oplossingen, maar we hebben meer nodig.

Activiteiten

Hieronder staan enkele ideeën om Doel 15 tot leven te brengen voor je leerlingen. Ze werken als zelfstandige activiteiten of in opeenvolging als een volledig lesplan.

Activiteit 1: Bescherm en Herstel de Natuur

In deze activiteit zullen studenten de natuur bespreken en wat ze al weten over het belang ervan.

Lengte - 10 minuten

Bekijk deze video met je klas.

Nadat je het hebt bekeken, voer een discussie:

  • Wat vind je van de natuur?
  • Heb je iets gezien waarvan je al op de hoogte was?
  • Waarom is natuur en biodiversiteit zo belangrijk?
  • Hoe ziet de natuur eruit in je gemeenschap?
Kind met behulp van de micro:bit om de bodemtemperatuur te controleren

Activiteit 2: Bedreiging voor de natuur

In deze activiteit zullen studenten nadenken over de bedreigingen voor de natuur, lokaal en mondiaal.

Lengte - 10 minuten

In deze activiteit vraag je de leerlingen om te brainstormen over een grote lijst van alle bedreigingen waarmee de natuur wordt geconfronteerd - met de nadruk op het leven op het land, dus alles behalve onze oceanen (behandeld in Doel 14: Leven onder water).  

  • Vraagt de studenten: wat zijn de bedreigingen waarmee de natuurlijke wereld momenteel wordt geconfronteerd? Studenten kunnen in kleine groepen discussiëren en brainstormen over verschillende ideeën, waarbij ze zoveel mogelijk bedreigingen opsommen.
  • De antwoorden kunnen betrekking hebben op: Bosbranden; Dieren die worden gestroopt; Vernietiging van leefgebieden; Ontbossing; Vernietiging en vervuiling van meren en rivieren; Bodem verliest zijn voedingsstoffen.
  • Kom als groep weer bij elkaar en bespreek alle ideeën die de groepen hebben bedacht.
  • Besteed een paar minuten aan het nadenken over welke van deze problemen de natuur in je lokale gemeenschap/land tegenkomt.
  • Bespreek nu welke problemen lokaal kunnen zijn in andere delen van de wereld en waarom.
Meisjes in uniform op school kijken naar de boom

Activiteit 3: Waarom natuur belangrijk is

In deze activiteit zullen studenten bespreken waarom de natuur zo belangrijk is voor mensen, de planeet en alle mondiale doelen.

Lengte - 15 minuten


World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson