Skip to content

Aktywność

Tropiciel zwierząt

Początkujący | MakeCode, Python | Akcelerometr, Radio | 13 Klimat, 15 Życie na ziemi, Fale radiowe, Komunikacja, Wejście/Wyjście

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Użyj akcelerometru oraz radia micro:bit i stwórz prototyp urządzenia do pomocy naukowcom w śledzeniu niedźwiedzi polarnych lub innych zwierząt i odkryciu, jak wpływa na nie zmiana klimatu.

Projekt jest częścią serii stworzonej do zaoferowania działań w zakresie rozwiązywania problemów i prototypowania, których celem jest zbadanie technologii jako rozwiązania wyzwań związanych z Globalnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Czego się nauczysz

 • Jak stworzyć prototyp większego projektu
 • Jak można wykorzystać łączność radiową między urządzeniami elektronicznymi w badaniach naukowych

Jak to działa

 • Ten program używa funkcji radia micro:bit's do wykonania prototypu dla śledzenia migracji zwierząt. Możesz użyć go w symulatorze MakeCode lub wgrać kod na 2 lub więcej micro:bitów. Jeden byłby przymocowany do zwierzęcia, a drugi - używany przez naukowców jako odbiornik.
 • Po pierwsze, ustawia grupę radiową na 7. Grupy są jak kanały, więc upewnij się, że Twoje micro:bity używają tej samej grupy.
 • Jeśli kilkoro z Was tworzy ten projekt w parach, upewnij się, że każda para używa unikalnego numeru grupy radiowej. Możesz wybrać dowolny numer od 0 do 255.
 • Urządzenie zbiera odczyty z wbudowanego akcelerometru i przesyła je przez radio.
 • Odbiornik pokazuje odczyty akcelerometru na wyswietlaczu LED. Większe wartości oznaczają szybsze ruchy. Na podstawie tych liczb możesz wyciągać wnioski na temat zachowania zwierzęcia, np. czy szuka pożywienia, nowego siedliska lub zostaje w jednym miejscu, by założyć legowisko.

Czego potrzebujesz

 • 2 micro:bity (lub symulator MakeCode)
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 2: Napisz program

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=7)
4radio.on()
5
6while True:
7  radio.send(str(accelerometer.get_y()))
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    display.scroll(message)
11  sleep(2000)

Krok 3: Ulepsz to

 • Program ten mierzy ruch na osi Y. Akcelerometr micro:bit może mierzyć siły w różnych kierunkach, a także zapewnić ogólny odczyt siły. Eksperymentuj za pomocą pomiarów na różnych osiach, aby zobaczyć, która z nich spisuje się najlepiej.
 • W zależności od osi na jakiej mierzymy i jak przyłączasz czujnik micro:bit, możesz otrzymać odczyty nawet wtedy, gdy zwierzę jest nieruchome. Dzieje się tak ze względu na grawitację Ziemi, którą micro:bit może również zmierzyć! Jak możesz spowodować, że nie zakłóca to Twoich odczytów?
 • Jakie inne czujniki na micro:bit mogą być używane, by przekazywać dane o zwierzęciu?
schemat przedstawia 3 osie w odniesieniu do płytki micro:bit