Skip to content

Activiteit

Ongelijkheid Verminderen

Doel 10

Inleiding tot doelstelling 10 - Ongelijkheid Verminderden

Gebruik deze handleiding om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10, Ongelijkheid Verminderen te introduceren aan je leerlingen.

Wat is Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10?

Doelstelling 10 van Duurzame Ontwikkeling: Ongelijkheid Verminderen is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgesteld. Je kunt meer informatie over de doelstellingen vinden in onze inleidende handleiding.

De volledige titel van doelstelling 10 luidt: "Dring ongelijkheid in en tussen landen terug". Het heeft tien doelstellingen die te maken hebben met ongelijkheid in welke vorm dan ook: van inkomens- en economische ongelijkheid en gebrek aan vertegenwoordiging in de politiek tot discriminatie op grond van geslacht. handicap, rassen en migratie.

De VN beschrijft Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10 als volgt:

Te veel van 's werelds rijkdom en macht wordt in handen gehouden door een zeer kleine groep mensen. Dit leidt vaak tot financiële en sociale discriminatie. Om naties tot bloei te brengen moeten gelijkheid en welvaart voor iedereen beschikbaar zijn - ongeacht geslacht, ras, godsdienstige overtuiging of economische status.

Activiteiten

Hieronder staan enkele ideeën om Doel 10 tot leven te brengen voor je leerlingen. Ze werken als zelfstandige activiteiten of in opeenvolging als een volledig lesplan.

Activiteit 1: Inleiding in Ongelijkheid

In deze activiteit worden studenten geïntroduceerd in het concept van ongelijkheid.

Lengte - 10 minuten

 • Verdeel een aantal snoepjes / biscuits / stickers / tellers ongelijkmatig. Sommige studenten zouden veel moeten hebben, sommige studenten niets. Houd het meeste voor jezelf.
 • Vraag studenten "Is dit eerlijk?" Moedig leerlingen aan om dit als klas te bespreken. Vraag de leerlingen om te bespreken hoe ze denken over de verdeling die ze hebben.
 • Leg aan de leerlingen uit dat je het meeste hebt omdat jij de oudste bent. Is dat eerlijk? En hoe zou het zijn als je de grootste kinderen meer geeft dan de kleinste? Of als alle jongens die van hun aan meisjes geven moesten?
 • Gebruik dit voorbeeld van ongelijkheid om het idee van sociale ongelijkheid in te leiden. Deze omschrijving kan nuttig zijn: “een situatie waarin mensen niet gelijk zijn omdat sommige groepen meer kansen hebben dan anderen, macht, geld, enzovoort“ (bron: MacMillan woordenboek)

Doel 10 wordt samengevat in de volgende video:

Activiteit 2: De impact van Ongelijkheid

In deze activiteit, gaan studenten nadenken over ongelijkheid en de gevolgen die het heeft op individuen, hun familie en de hele wereld

Lengte - 30-40 minuten

 • Maak samen met de leerlingen een lijst van alle verschillende vormen van ongelijkheid die ze kunnen bedenken. Vervolgens moeten de leerlingen in kleine groepen één vorm van ongelijkheid kiezen om zich op te concentreren.
 • Leerlingen moeten alle effecten van deze ongelijkheid die ze kunnen bedenken opschrijven om een effectenketen te maken. Begeleid de leerlingen om na te denken over de gevolgen in deze volgorde:
  • Individuen - wat is de invloed van de ongelijkheid op het individu?
  • Hun gezinnen - wat zijn de gevolgen daarvan voor hun familie?
  • lokale gemeenschap - Welke gevolgen heeft dit voor hun lokale gemeenschap?
  • Hele land - welke gevolgen zal dit hebben voor het hele land?
  • De wereld - tot slot, welk gevolgen zal deze ongelijkheid hebben op de wereld?
 • In het verlengde hiervan, zouden ze ook kunnen nadenken over economische, sociale, politieke en milieueffecten.
 • Wanneer ze klaar zijn, zoek naar manieren voor leerlingen om hun werk te delen en na te denken over wat ze hebben geleerd.


World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson