Skip to content

Aktivnost

Termometar

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Senzor temperature, Tipke | Senzori, Temperatura, Ulaz (Input)/izlaz (Output), Vrijeme & klima

1. korak: Napravi

Što je to?

Koristeći ugrađeni toplinski senzor pokaži koliko je micro:bit topao ili hladan

micro:bit koji prikazuje ikonu termometra i broj 9

Kako to radi

 • Ovaj program pokazuje koliko je micro:bit topao ili hladan tako što na toplinskom senzoru u CPU (centralnom procesoru) očitava temperaturu.
 • Temperatura procesora u °C (Celzija) otprilike je jednaka temperaturi okoline.
 • S ovim programom, pritiskom na ulaznu tipku A micro:bit kao izlaz na LED zaslonu prikazuje trenutačnu temperaturu procesora.
 • Prenesi micro:bit na toplija i hladnija mjesta da vidiš kako se mijenjaju očitanja temperature.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • neki uređaj za grijanje ili hlađenje, kao ventilator, ako želiš na brzinu promijeniti temperaturu (po želji)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3while True:
4  if button_a.was_pressed():
5    display.scroll(temperature())
6

3. korak: Unaprijedi

 • Usporedi očitanja s drugim termometrom. Koliko je micro:bit precizan? Treba li modificirati očitanje na micro:bitu da bi se dobila temperatura zraka?
 • Pretvori temperaturu u stupnjeve Fahrenheita ili Kelvina.
 • Iskoristi radio da neki udaljeni senzor pošalje očitanje teperature drugom micro:bitu, recimo izvana pošalje unutra. Tako možeš napraviti termometar za vanjsku i unutarnju temperaturu.