Skip to content

Prvi koraci

Senzori

Nauči kako programirati micro:bit da pomoću ugrađenih senzora mjeri stanja okoline.

Ovi projekti i filmovi naučit će te koristiti LED diode i tipke, a ujedno i kako programirati micro:bit da 'osjeti' pokret, svjetlost, toplinu te magnetska polja.

Svaka grupa projekata kreirana je s namjerom da produbljuje tvoje razumijevanje i izgrađuje povjerenje. Možeš odabrati jedan ili obraditi sve kako bi shvatio sve o korištenju micro:bit's senzora.

Grupa 1: Igre s brzinomjerom

U ovoj grupi projekata naučit ćeš kako koristiti micro:bit i njegov brzinomjer za izradu kockica i igre s njima.

Protresi micro:bit kako bi dobio slučajne brojeve

Grupa 2: Brojači koraka s brzinomjerom

Saznaj kako koristiti brzinomjer pri programiranju sve naprednijih brojača koraka.

Grupa 3: Temperatura

Saznaj kako od micro:bit napraviti termometar.

S micro:bitom napravi jednostavni termometar

Saznaj više o micro:bit's toplinskim senzorima

Grupa 4: Svjetlost

Otkrij kako koristiti micro:bit's ugrađeni svjetlosni senzor krenuvši od projekta 'Senzor za sunce' kojim smo se bavili u grupi LED diode i tipke.

Saznaj više o micro:bits svjetlosnom senzoru

Grupa 5: Kompas

Napravi kompas od micro:bit i nauči koristiti ga za traženje magneta u okolici

Napravi jednostavni kompas koji pokazuje u kojem je smjeru sjever

Saznaj više o kompasu u micro:bit

Grupa 6: Logo na dodir - novost

Novi micro:bit uz zvuk ima i zlatni logo smješten na prednju stranu, a služi kao senzor za dodir. U ovim projektima pokazati će se kako taj logo iskoristiti za dodatni ulaz.

Dodirnite Vaš micro:bit kako bi se na zaslonu pojavilo srce.

Saznaj više o logu na dodir u novom micro:bit