Skip to content

Aktivnost

Smjerovi kompasa

Početni | MakeCode, Python | Kompas, Tipke | Korištenje kompasa, Magnetizam, Senzori, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Pretvori svoj micro:bit u jednostavni kompas koji će u stupnjevima pokazivati smjer u odnosu na magnetski sjever

micro:bit koji pokazuje 0 stupnjeva očitanja i kompas usmjeren prema sjeveru

Kako to radi

 • Micro:bit ima ugrađeni senzor u funkciji kompasa koji se naziva magnetometar. Njime možeš mjeriti magnetsko polje Zemlje i upotrebljavati ga kao kompas.
 • Prije prvog korištenja micro:bitova kompasa treba ga kalibrirati – na zaslonu se pojavljuje igrica i moraš micro:bit naginjati sve dok se sve LED diode ne upale i tek onda možeš krenuti.
 • Kad pritisneš tipku A, micro:bit očita senzor i prikaže numeričku vrijednost smjera kompasa na LED zaslonu. Usmjeri micro:bit prema sjeveru, očitanje bi trebalo biti 0 stupnjeva.
ruža smjerova na kompasu pokazuje kuteve za svaki smjer, sjever, jug, jugoistok itd.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • planet na kojem možeš stajati, a ima magnetske polove - primjerice, Zemlja!

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2compass.calibrate()
3
4while True:
5  if button_a.was_pressed():
6    display.scroll(str(compass.heading()))

3. korak: Unaprijedi

 • Dodaj još jednu tipku kako bi se kompas rekalibrirao.
 • Učini da se micro:bit oglasi zvukom kad pokazuje određenui smjer – to može biti korisno pri navigaciji kad ne možeš vidjeti zaslon ili za slabovidne ljude.
 • Učini da micro:bit slovima ili strelicama pokazuje je li usmjeren prema sjeveru, jugu, istoku ili zapadu.