Skip to content

Característiques: Leds i botons

Característiques

Leds i botons

Comença a aprendre sobre entrades i sortides amb els leds i els botons de la teva BBC micro:bit

Els leds

Un LED, o díode emissor de llum (Light Emitting Diode), és un dispositiu de sortida que emet llum. La teva BBC micro:bit té una pantalla de 25 leds que pots programar.

Converteix la teva micro:bit en una insignia animada amb el teu nom

Fes bategar el cor de la micro:bit utilitzant bucles

Explora projectes LED

Botons

Els botons són un dispositius d'entrada molt comuns. La teva micro:bit té dos botons que pots programar i un botó de reinici.

Compta salts, cotxes, ocells - o el que sigui!

Utilitza la micro:bit per expressar com et sents

Explora projectes de botons