Skip to content

Aktywność

Wysoka jakość edukacji

Cel 04

Wprowadzenie do Celu 4 - Wysoka jakość edukacji

Użyj tego przewodnika, aby przedstawić swoim uczniom Globalny Cel 4, czyli Wysoką jakość edukacji.

Czerwony obraz z białymi napisami „Zapewnij inkluzywną i równą edukację wysokiej jakości oraz promuj możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich” obok logo Globalnego Celu 4 Wysokiej Jakości Edukacji w postaci książki i długopisu.

Czym jest Globalny Cel 4?

Cel Zrównoważonego Rozwoju 4: Wysoka jakość edukacji jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Więcej informacji o tych Celach możesz znaleźć w naszym przewodniku wprowadzającym.

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4 (SDG 4) jest celem edukacyjnym. Ma zapewnić równy dostęp do edukacji i sprzyjać włączeniu społecznemu oraz promować możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Edukacja pomaga nam osiągać wiele innych celów. Może to być drogą do gospodarczego wzrostu, bodźcem dla zdrowia publicznego i krokiem ku pokojowi.

Aktywności

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów, które pomogą Twoim uczniom osiągnąć Cel 4. Mogą to być samodzielne zajęcia lub w jedne po drugich.

Aktywność 1: Zbadanie równego dostępu do edukacji wysokiej jakości

W ramach tych zajęć uczniowie zostaną zaznajomieni z pojęciem równości w zakresie dostępu do edukacji.


Czas trwania 15 min

Pokaż swoim uczniom ten film z dyskusją o edukacji.

2 uczniów w wielu wczesnoszkolnym siedzący na zewnątrz ze starym budynkiem lub pomnikiem za nimi. Rysują zdjęcia swojego otoczenia. Obok nich stoi logo Globalneg Celu 4 – Wysoka jakość edukacji.

Działanie 2: Bądź zwolennikiem faktów — zanurz się w danych

W ramach tych działań uczniowie będą przebijać się przez dane dotyczące edukacji i utworzą plakat infograficzny.


Czas trwania 30 min

Grupa uczniów w wieku podstawowej edukacji stoi w szkolnej sali z widoczną za nią tablicą i tablicą do koszykówki. Trzymają oni logo Globalnego Celu 4 – Wysoka jakość edukacji i koło Globalnych Celów na dużych kawałkach kartonu.

Działanie 3: Badanie tego, co pomaga i utrudnia naukę

W tej aktywności uczniowie zastanowią się nad różnymi sposobami uczenia się i co to znaczy dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci.


Czas trwania 45 min

Zdjęcie klasy z białą tablicą z przodu, drewnianymi ławkami, podstawowym wyposażeniem, dziećmi słuchającymi nauczycielki, która trzyma zdjęcia zębów i dziąseł.
World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson