Skip to content

Aktivnost

Gitara u Scratchu

Početni | Scratch | Izvodi (pinovi), Tipke | Sklad, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Zasviraj prave akorde na micro:bitovoj električnoj gitari.

slika gitare od kartona na kojoj su podlošci od metalne folije spojeni žicom na micro:bitove izvode 0, 1, 2 i GND

Kako to radi

 • Napravi gitaru ili klavijaturu od kartona i folije poput one na slici.
 • Spoji podloške od metalne folije na 0, 1, 2, i GND ulazne izvode micro:bita.
 • Kad dotakneš GND i još jedan izvod, program će na audio izlazu tvoga računala odsvirati tonove F, A ili C u zvuku gitare.
 • Ako ih dotakneš sve odjednom, program će odsvirati sve tri note istodobno. Ovo je akord u F-duru.
 • Pritisak tipke A ili B na micro:bitu čini da program diže ili spušta visinu tona za oktavu (pomak visine tona za +120 ili -120 odgovara povišenju ili sniženju za jednu oktavu, tj. 8 tonova).
Slika projekta u Scratchu

Što ti treba

 • micro:bit, baterije prema potrebi
 • prikladno računalo s instaliranom poveznicom na Scratch. Vidi na https://scratch.mit.edu/microbit detalje kako pokrenuti Scratch micro:bitom.
 • 4 kabela s hvataljkama (krokodilke)
 • karton, škare, ljepilo, metalna folija

2. korak: Kodiraj

blokovi koda u Scratchu za sliku gitare

Blokovi koda za sliku gitare

3. korak: Unaprijedi

 • Ublaži promjenu visine tona pomoću manjih brojeva: pokušaj s 12 umjesto 120.
 • Dodaj upravljanje glasnoćom tona tako da mjeriš kut nagiba micro:bitove gitare.
 • Dodaj nove akorde ili promijeni zvuk instrumenta u Scratchu.