Skip to content

Gweithgaredd

Dewisydd gweithgareddau

Dechreuwr | MakeCode, Python | Botymau, Dangosydd LED | Ar hap, Dewis, Newidynnau

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Yn ei chael hi'n anodd penderfynu neu gytuno ar yr hyn i'w wneud? Gadewch i'r rhaglen micro:bit hon ddewis ar eich cyfer!

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

 • Mae gwasgu botwm A yn gwneud i'ch micro:bit ddewis rhif ar hap rhwng 1 a 6.
 • Mae'n cadw'r rhif mewn newidyn a elwir yn random_number.
 • Mae'r rhaglen yn profi'r rhif ar hap gan ddefnyddio dewis. Gan ddibynnu ar y rhif, dangosir gweithgareddau gwahanol.
 • Nid yw'n profi'n benodol os mai 6 yw'r rhif ar hap - pam hynny?

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode
 • pecyn batri (opsiynol)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  if button_a.is_pressed():
6    random_number = random.randint(1, 6)
7    if random_number == 1:
8      display.scroll('PE with Joe')
9    elif random_number == 2:
10      display.scroll('watch a movie')
11    elif random_number == 3:
12      display.scroll('play a board game')
13    elif random_number == 4:
14      display.scroll('tidy our rooms')
15    elif random_number == 5:
16      display.scroll('play a card game')
17    else:
18      display.scroll('learn a song')

Cam 3: Gwella

 • Addaswch hyn drwy roi eich gweithgareddau eich hun yn y cod.
 • Ychwanegu mwy o weithgareddau.
 • Sut gallech ei gwneud yn llai tebygol ei fod yn dweud wrthych i dacluso'ch ystafell?
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.