Skip to content

Aktivnost

Odabir aktivnosti

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Tipke | Odabir, Randomizacija, Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Teško ti je odlučiti ili dogovoriti se što napraviti? Neka micro:bitov program izabere umjesto tebe!

Ova dva videa prikazuju što ćeš napraviti i kojim kodom:

Uvod

Vodič za kodiranje

Kako to radi

  • Pritiskom na tipku A micro:bit bira jedan slučajni broj između 1 i 6.
  • broj se pohranjuje u varijablu koja se zove slučajni_broj.
  • Program testira slučajni broj koristeći postupak odabira. Ovisno o broju, prikazuju se razne aktivnosti.
  • Ako je slučajni broj 6, tada se ne testira - znaš li zašto?

Što ti treba

  • micro:bit (ili MakeCode simulator)
  • Uređivač za MakeCode
  • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

3. korak: Unaprijedi

  • Prilagodi program tako da u kôd dodaš vlastite aktivnosti.
  • Dodaj još aktivnosti.
  • Kako smanjiti vjerojatnost da ti program kaže da pospremiš svoju sobu?