Skip to content

Aktywność

Kalkulator odległości

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Głośnik, Logo dotykowe, Przyciski, Wyświetlacz LED | Mnożenie, Pomiary, Zmienne

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Użyj BBC micro:bit do mierzenia odległości podczas chodzenia.

Czego się nauczysz

Ten praktyczny projekt pokazuje, jak wykorzystać mnożenie i zmienne do mierzenia odległości.

Jak to działa

 • Ten program oblicza odległości przez pomnożenie długości kroku przez liczbę kroków jakie wykonałeś. Wykorzystuje on przeciętną długość kroku dziecka wynoszącą 0,6 m.
 • Ostrożnie przejdź odległość, którą chcesz zmierzyć, naciskając przycisk A za każdym razem, gdy wykonasz krok.
 • Program działa poprzez zwiększenie zmiennej "licznik kroków" o jeden za każdym razem, gdy przycisk A zostaje naciśnięty.
 • Naciśnij przycisk B, aby zobaczyć pokonaną odległość w metrach. micro:bit oblicza to, mnożąc zmienną 'step count' przez długość kroku.
 • Jeśli chcesz wiedzieć, ile wykonałeś kroków, naciśnij logo dotykowe na przedniej stronie swojego micro:bita.
 • Zresetuj micro:bit naciskając przycisk resetowania z tyłu płytki.

Czego potrzebujesz

 • BBC micro:bit i pakiet baterii

Krok 2: Zakoduj to

1# Imports go at the top
2from microbit import *
3import music
4
5stepcount = 0
6steplength = 0.6
7display.show(0)
8music.play(['c4:4'])
9
10while True:
11  if button_a.is_pressed():
12    music.play(['c3:2'])
13    display.show(Image.HEART)
14    sleep(400)
15    stepcount += 1
16    display.clear()
17  if button_b.is_pressed():
18    display.scroll(stepcount*steplength)
19  if pin_logo.is_touched():
20    display.scroll(stepcount)

Krok 3: Ulepsz to

 • Oblicz średnią długość swojego kroku w metrach i użyj jej do zastąpienia liczby 0.6 w kodzie.
 • Obliczaj powierzchnie prostokątów, takich jak część placu zabaw, mierząc każdy bok i mnożąc te długości przez siebie.
 • Dodaj karton, aby przyciski były łatwiejsze do naciśnięcia, jak widać w sekcji Ulepsz to w projekci Odznaka emocji.
 • Użyj tego kalkulator odległości dla wózka inwalidzkiego do uwtorzenia kodu, który automatycznie wykrywa, gdy koło obraca się. Zamień liczbę 0,6 na obwód koła mierzony w metrach.