Akademisk forskning på BBC micro:bit

Resultatene er veldig oppmuntrende. Les mer nå...

Micro:bit Educational Foundation er en ideell organisasjon. Det er i vår formålsparagraf å aktivere og inspirere alle barn til å delta i den digitale verden, med særlig fokus på jenter og de fra vanskeligstilte grupper. Vi gjør micro:bit til det enkleste og mest effektive læringsverktøyet for digital kompetanse og kreativitet.

Vi støtter jevnlig akademisk forskning for å se om vi oppnår vår misjon. Resultatene har vært veldig positive.

Forskningsresultater

Micro: bit Educational Foundation har basert seg på innledende forsking i Storbritannia og arbeider nå i 50 land for å samle mer bevis gjennom partnerskap. Når ny forskning fra ulike kilder blir tilgjengelig vil det bli publisert på denne siden.

Storbritannia (publisert 2017)

Vår første effektstudie ble bestilt av BBC etter å ha gitt bort opptil én million BBC micro:biter gratis til:

 • Hver 7-årige elev i England og Wales
 • Hver 8-årige elev i Nord Irland
 • Hver 12-årige elev i Skottland.

Studien fant at:

 • 90% av elevene sa at micro:bit viste dem at alle kan kode
 • 86% av elevene sa at micro:bit gjorde informatikk mer interessant.
 • 70% flere jenter sa de ville velge programmering som fag etter å ha brukt micro:bit.
 • 85% av lærerne var enige i at det har gjort IKT/informatikk morsommere for elevene.
 • Halvparten av lærerne som har brukt micro:bit sier de nå føler seg mer selvsikker, spesielt de som sier de ikke er veldig selvsikker i å undervise i programmering.

Les mer i BBCs pressemelding og "Creating cool stuff". Artikkelen av Sue Sentence fokuserer på erfaringen til 15 lærere og 54 elever i engelsk skole.

Vestre Balkan (publisert 2018)

British Council bestilte forskning fra IPSOS Strategic Marketing. Rapporten viser de positive virkningene av BBC micro:bit blant studenter og lærere.

 • 86% av lærere tror micro:bit er nyttig i å undervise læreplanen
 • 90% av lærere mener at micro:bit vil inspirere elevene til databehandling og koding utenfor klasserommet.
 • 93% av lærerne mente micro:bit ville være inspirerende for elever i klasserommet
 • 100% av lærere mente det var et nyttig undervisningsverktøyet

Les mer i rapporten.

Danmark (publisert 2019)

1,447 skoler over hele Danmark (av ca. 1600) har vært påmeldt ultra:bit-prosjektet. Lærernes ressurssenter (CFU) har gitt BBC micro:bit til 64,287 elever. Senteret for evaluering og utvikling av vitenskapsopplæring (The Center for Evaluation and Development of Science Education - NEUC) har, på vegne av Dansk Rikskringkasting (DR), evaluert ultra:bit-prosjektet i skolene.

 • 90% av lærerne følte det var enklere å kode etter å ha jobbet med BBC micro:bit
 • 95% av lærerne følte at elevene fant det lettere å kode etter å ha jobbet med BBC micro:bit

Les mer i NEUC-rapporten.

Forskning

Future Studies - Get Involved

We are continually working on new research and open to collaborating. Contact us via our normal channels if you would like to hear about more impact studies or would like to contribute.

Anbefalinger

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.