Virkninger og forskningsresultater

Micro:bit in class

Alle koder

We're a non-profit who's mission is to have real world impact beyond the typical demographics that work in STEM. We commission research to check if are meeting this mission.

Micro:bit book project

Tverrfaglig

Koding er for flere fag enn databehandling! mikro:bit har prosjekter som passer for alle fag, inkludert Design og teknologi, Fysikk og Kunst og Musikk.

Sri Lanka

Rundt i verden

Selv om vi startet i Storbritannia, er micro:bit nå tilgjengelig i klasserom over hele verden. Etterhvert som ny forskning fra forskjellige steder blir tilgjengelig, vil det bli publisert her.

Britiske forskningsresultater

Som endel av å gi opptil en million BBC micro:bits gratis til alle 7.års elever i England og Wales, 8. års elever i Nord-Irland og «S1» elever i Skottland, så bestilte BBC også en konsekvensstudie, og fant at... [BBC]:

  • 90% av elevene sa micro:bit viste dem at alle kan kode.
  • 86% av elevene sa micro:bit gjorde informatikk mer interessant.
  • 70% flere jenter sa de ville velge programmering som fag etter benytter micro:bit.
  • 85% av lærerne var enige i at det har gjort IKT/informatikk morsommere for elevene.
  • Halvparten av lærerne som har brukt micro:bit sier de nå føler seg mer komfortable i å undervise i programmering, spesielt de som sier de ikke var veldig komfortable med dette fra før.
  • Sentance et al., “Creating cool stuff” – Pupils’ experience of the BBC micro:bit, Kings College London

You can find our more in the BBC press release. The Foundation is now working on a new UK study. If you received micro:bits in the the original project and would like to get involved, please contact us.

Future Studies - Get Involved

We are continually working on new research and open to collaborating. Contact us via our normal channels if you would like to hear about more impact studies or would like to contribute.

Research

Anbefalinger

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.