Skip to content

Activiteit

Kompas Noord

Gevorderd | MakeCode, Python | Kompas, LED scherm | Boolean logica, Gebruik een kompas, Magnetisme, Relationele operators, Selectie, Sensoren, Variabelen

Stap 1: Maak het

Wat is het?

Dit eenvoudige kompas zal je laten zien welke kant het noorden is.

micro:bit toont N voor Noord op LED display naast het kompas richting Noord

Zo werkt het

 • Je micro:bit heeft een kompas sensor (magnetometer genoemd) die de magnetische velden meet. Het kan het magnetische veld van de aarde voelen en je kunt het gebruiken als kompas.
 • Wanneer je voor het eerst het micro:bit kompas gebruikt moet je het kalibreren. Er verschijnt een klein spel op het scherm waar je de micro:bit moet kantelen om elke LED op te lichten, dan ben je klaar om te vertrekken.
 • Het programma gebruikt een oneindige (voor altijd) lus om voortdurend kompas lezingen te nemen en slaat ze op in een variabele genaamd 'richting'. Vervolgens gebruikt het selectie: eenif... elseverklaring om N voor Noord op het LED displayweer te gevenalsde peiling groter (>) dan 315 gradenof kleiner is dan (<) 45.
  Dit betekent dat het je zal laten zien waar het noorden is zolang je micro:bit ongeveer in de juiste richting wijst.

Benodigdheden

 • micro:bit (of MakeCode simulator)
 • MakeCode of Python editor
 • batterijpakket (optioneel)
 • een planeet met magnetische polen om op te staan, zoals de aarde!

Step 2: Codeer het

1from microbit import *
2compass.calibrate()
3
4while True:
5  bearing = compass.heading()
6  if bearing < 45 or bearing > 315:
7    display.show('N')
8  else:
9    display.show(' ')
10

Stap 3: Verbeter het

 • Maak het kompas nauwkeuriger door het peilingsbereik te verkleinen: maak het getal 45 kleiner en 315 groter.
 • Voeg andere punten van het kompas toe om te laten zien wanneer de micro:bit naar het oosten, westen en zuiden wijst.
 • Voeg geluid toe zodat het geluid maakt wanneer het naar het noorden wijst, zodat iemand die slechtziend is het kompas kan gebruiken.
Kompas roos met numerieke richting voor N, Z, 0, W, NO, ZW etc.