Skip to content

Активност

Компас који приказује север

Средње | MakeCode, Python | Компас, Лед екран | Коришћење компаса, Логичке операције, Магнетизам, Одабир, Оператори поређења, Променљиве, Сензори

Корак 1: Уради

Шта је ово?

Овај једноставни компас показиваће где се налази Север.

на ЛЕД екрану micro:bit-а се приказује N за север када је уређај окренут ка северу

Како то ради

  • Micro:bit уређај има компаскоји се зове магнетометар и који мери јачину магнетног поља. Може да детектује магнетно поље Земље и због тога може да се користити и као компас.
  • Када први пут користите micro:bit-ов компас потребно је да га калибришете. На екрану микробита ће се појавити игрица која се састоји у томе да нагињете micro:bit како би се упалиле све ЛЕД диоде, а када су све диоде упаљене спреман је за рад.
  • Програм користи бесконачну (понављај заувек) петљу за прикупљање података који се добијају очитавањем компаса и те податке чува у променљиве која се назива 'bearing'. Затим се користи наредба за одабир: један блок Ако је ... иначе показује N за север на лед екрануако је променљива већа (>) од 315 степени или мањи од (<) 45. Ово значи да ће micro:bit приказивати где је север све док је приближно усмерен у правом смеру, ка Северу.

Шта вам је потребно

  • micro:bit (или симулатор у MakeCode)
  • MakeCode или Python уређивач
  • батерије (опционално)
  • планета са магнетним половима на којима се може стајати - као што је Земља!

Корак 2: Програмирај

Корак 3: Унапреди

  • Направи тако да компас буде прецизнији смањивањем опсега вредности променљиве 'bearing'; смањи број 45, а повећај број 315.
  • Додај друге тачке компаса да би се приказало када је micro:bit усмерен ка истоку, западу и југу.
  • Додајзвук којим ће се micro:bit оглашавати када је усмерен ка северу како би компас могле да користе и слабовиде особе.
Компас приказује нумеричке вредности за N, S, E, W, NE, SW итд.