Skip to content

Aan de slag: Power up en play

Aan de slag

2. Power up en play

Zet je micro:bit aan om alle geweldige functies van het apparaat te verkennen via het vooraf geladen "ontmoet de micro:bit" programma.

Zet je micro:bit aan

Voeg gewoon 2 x AAA batterijen toe aan het batterijpakket en sluit deze aan op je micro:bit.

Jouw micro:bit zal automatisch worden ingeschakeld.

Let op: je kunt ook de micro:bit stroom geven door de USB-kabel aan te sluiten op een computer, zonder het batterijpakket te gebruiken.

lijntekening die de twee stappen laat zien van de batterijen die in een batterijpakket worden geplaatst en het batterijpakket dat wordt aangesloten op een micro:bit

Welkom bij je micro:bit

Alle nieuwe micro:bits worden gedistribueerd met een 'Ontmoet het micro:bit'-programma om je te helpen met het verkennen van belangrijke functies.

Wanneer het aanstaat, zal de LED-weergave uitvoer leven en in de meeste gevallen je begroeten met een hart.

Een micro:bit met een hartpictogram op de LEDs

Welkom bij je micro:bit

Alle nieuwe micro:bits worden gedistribueerd met een 'Ontmoet het micro:bit'-programma om je te helpen met het verkennen van belangrijke functies.

Wanneer het aan staat, zal dit programma ‘ontmoet de micro:bit’ starten. Na een paar seconden zie je een pijl die naar A of naar letter A wijst, zoals hier wordt weergegeven.

Een micro:bit met de letter A

Verken het programma 'ontmoet de micro:bit'

Druk op A, B en A+B

Probeer ook met het apparaat bedekt/in het donker.

De micro:bit schudden

De ingebouwde versnellingsmeter detecteert beweging.

Raak het micro:bit logo aan

Zeg een paar woorden dan laat het logo los.

Druk op A en vervolgens B

Kijk hoe de micro:bit reageert

De micro:bit schudden

De ingebouwde versnellingsmeter detecteert beweging

Draai de micro:bit

Zorg ervoor dat de 2 stippen elkaar ontmoeten

Klap 5 keer

De micro:bit telt je klappen

Druk op A en vervolgens B

Kijk hoe de micro:bit reageert

De micro:bit schudden

De ingebouwde versnellingsmeter detecteert beweging

Draai de micro:bit

Zorg ervoor dat de 2 stippen elkaar ontmoeten

Druk op A, B en A+B

Probeer ook met het apparaat bedekt/in het donker.

De micro:bit schudden

De ingebouwde versnellingsmeter detecteert beweging.

Tip: Schakel je micro:bit uit

Houd de reset knop ingedrukt totdat het licht uit gaat (ongeveer 4 seconden) om je micro:bit uit te schakelen. Zet dit aan het einde van elk gebruik uit om batterijen te besparen (of de batterij pakket te ontkoppelen).

Een micro:bit met reset knop ingedrukt

Goed gedaan! Je hebt geleerd hoe je de micro:bit inschakelt en gebruikt.

Begin nu met coderen met de micro:bit
3Beginnen met Coderen