Skip to content

Aktivnost

Pošalji osmijeh

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Radio, Tipke | 3 Zdravlje, Komunikacija, Radiovalovi, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Pružanje i prihvaćanje ljubaznosti bitno pomaže tvojoj vlastitoij dobrobiti, a i dobrobiti tvojih prijatelja. Napravi program kojim ćeš putem radija poslati osmijeh s jednog micro:bita na drugi i time podržati prijatelja.

Ovaj projekt spada u seriju projekata koji potiču aktivnosti za rješavanje problema i izradu prototipova u korištenja tehnologije pri izradi rješenja za izazove Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Uvod

Vodič za kodiranje

Što ćeš naučiti

 • Na koji se način radiokomunikacija između dvaju elektroničkih uređaja koristi protokolima za utvrđivanje pravilnog usmjeravanja poruka
 • Kako koristiti tehnologiju i elektroničku komunikaciju

Kako to radi

 • Ovaj se program služi micro:bitovom radiofunkcijom kako bi poslao osmijeh. Možeš ga izvoditi iz MakeCodeova simulatora ili možeš prebaciti kôd na dva ili više micro:bita.
 • Prvo, radiogrupa se postavlja na 2. Grupe su poput kanala, tako da će svaki micro:bit iste grupe dobiti osmijeh. Za broj grupe možeš koristiti bilo koji broj od 0 do 255.
 • Kad pritisneš tipku A, program šalje radiom tekstualnu poruku 'osmijeh'. Istodobno se očisti zaslon, tako da se može poslati sljedeći osmijeh.
 • Po primitku radioporuke, na LED zaslonu se pokaže emoji s osmijehom.
 • Kombinacija radiogrupe i teksta poslane radioporuke čini protokol: grupu pravila prema kojima dva uređaja komuniciraju.

Što ti treba

 • 2 micro:bita (ili simulator MakeCodea)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=2)
4radio.on()
5
6while True:
7  message = radio.receive()
8  if message:
9    display.show(Image.HAPPY)
10  if button_a.is_pressed():
11    display.clear()
12    radio.send('smile')

3. korak: Unaprijedi

 • Emoji osmijeha prilagodi vlastitoj ideji osmijeha.
 • Ako u grupi radite u parovima, neka svaki par za sebe odabere jedinstveni broj radiogrupe tako da tvoje poruke stižu samo tvom partneru i nikom drugom.
 • To možete postići i s istim brojem radiogrupe, ali s različitim tekstom poruke, tako da tekst poruke bude jedinstven samo za vaš par. Podesi kôd tako da se osmijeh pokaže samo kada se primi ispravna poruka.
 • Kako poslati drukčiji emoji pritiskom na tipku B?