Skip to content

BBC micro:bit - cewri codio

Ffurflen gofrestru

Llun brand pinc ac oren gydag eiconau yn dangos

Ydych chi’n dysgu mewn ysgol gynradd yn y DU?

Mae'r Micro:bit Educational Foundation, BBC a Nominet wedi ymrwymo i gynnig set o 30 dyfais BBC micro:bit i bob ysgol gynradd yn y DU. Bydd ein partner OKdo yn cefnogi’r gwaith o ddosbarthu’r dyfeisiau.

Logos ar gyfer BBC, micro:bit a Nominet

Os ydych chi yn dysgu mewn ysgol gynradd yn y DU, cofrestrwch drwy lenwi’r ffurflen isod. Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn yma.

  • Dim ond un cais gall bob ysgol ei wneud, a dim ond y cais cyntaf fydd yn cael ei brosesu. Byddwn ond yn anfon y micro:bits at gyfeiriadau ysgolion.
  • Byddwn yn casglu ceisiadau rhwng Mai 15 2023 a Rhagfyr 18 2023.
  • Yr hwyraf y byddwch yn derbyn eich BBC micro:bits fydd Mawrth 2024 – ond efallai y byddwch yn eu derbyn yn gynt na hynny! Pan fydd eich pecyn chi wedi ei anfon, byddwch yn derbyn e-bost yn rhoi gwybod i chi ei fod ar y ffordd.