Skip to content

Najważniejsze fakty 2022

Tysiące młodych ludzi w wieku od 8 do 18 lat z całego świata wzięło udział w wyzwaniu do your :bit (zrób swój :bit) 2022. Wypracowali oni niesamowite i innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do osiągnięcia Globalnych Celów i rozwiązały problemy stojące przed światem. 

Nasi sędziowiewybrali zwycięzców z sześciu regionów - Afryki, Azji & Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej – w trzech kategoriach wyzwań. Dowiedz się więcej o zwycięzcach, zdobywcach drugich miejsc i ich zgłoszeniach poniżej.

W wieku 8-14 lat, rozwiązania z micro:bitem

Młodzi ludzie stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania i stworzenia rozwiązania z wykorzystaniem micro:bita w tej kategorii.

Afryka

Tunezja

Jasser, Oussema i Iskander opracowali inteligentny dom, aby pomóc ludziom w bezpiecznym i zrównoważonym życiu. Zawiera alarm, system oświetleniowy, detektor wycieku gazu, monitor temperatury i system energii odnawialnej.

Dwóch zwycięzców stojących z ich inteligentnym domem

Zespół prezentuje swój inteligentny dom.

Prototyp inteligentnego domu

Prototyp inteligentnego domu

Azja i Pacyfik

Malezja

Jared wynalazł „e-mom”, inteligentne urządzenie pomagające w monitorowaniu i utrzymywaniu dobrej postawy i praktyki, podczas nauki online. „E-mom” mówi dzieciom o utrzymaniu odpowiedniej odległości między oczami a ekranem komputerowym, monitoruje oświetlenie w pomieszczeniu i jest wyposażone w czasomierz przypominający dzieciom o krótkich przerwach i piciu wody!

Jared powiedział, że „z kreatywnym i innowacyjnym umysłem, mógłem znaleźć proste i praktyczne rozwiązanie”.

Jared trzymający swoje urządzenie z micro:bitem. Urządzenie „E-mom”.

Jared prezentujący swoje urządzenie „E-mom”, inteligentne urządzenie towarzyszące uczniom.

Urządzenie E-mom w akcji

„E-mom” w akcji.

Europa

Bośnia i Hercegowina

Urządzenie Ahmeda jest alarmem czujnika pożarowego, który pomaga w gaszeniu pożarów przy użyciu energii odnawialnej. Młyn wodny dostarcza energię do sterowania mikro:bitem, który z kolei uruchamia pompę wodną, jeśli czujniki wykryją pożar.

Ahmed powiedział: „Wybrałem ten projekt, ponieważ wiem, jak niebezpieczne są pożary dla środowiska, społeczności ludzkiej, a zwłaszcza dla zwierząt”.

Ahmed stojący za swoim modelem czujnika pożarowego micro:bit

Ahmed z jego urządzeniem, alarmem czujnika pożaru.

Ameryka Łacińska

Urugwaj

Juan był motywowany do stworzenia „systemu wczesnego wykrywania dzikich pożarów” po dużym pożarze lasów w Urugwaju. System wykorzystuje czujniki micro:bita do monitorowania temperatury i wilgotności oraz ostrzega strażaków w razie potrzeby. Juan chciał stworzyć urządzenie, aby unikać niszczenia ekosystemów.

Juan stojący za swoim modelem

Juan pokazuje nam swoje urządzenie wczesnego wykrywania pożaru.

Bliski Wschód

Arabia Saudyjska

„Electricity Generated Running Track” Zayda przekształca energię z chodzenia lub z biegania w energię elektryczną. Zayd chciał stworzyć urządzenie, które nie tylko uniemożliwia nam spalanie paliw kopalnych, ale także zachęca ludzi do prowadzenia zdrowszego trybu życia.

W przyszłości Zayd chciałby być inżynierem mechatroniki. Powiedział: „Chcę stworzyć więcej wynalazków, które pomogą światu”.

Zayd siedzi za biurkiem ze swoim prototypem przed nim i projektem na ekranie

Zayd ze swoim prototypem „Electricity Generated Running Track”

Ameryka Północna

USA (Stany Zjednoczone)

TASC Isli (Teacher and Student Communication) umożliwia nauczycielom i uczniom komunikowanie się w klasie przy użyciu funkcji radiowej micro:bita. Isla chciała stworzyć rozwiązanie, które pozwoliłoby ucznioom, którzy mogą być nieśmiałi lub potrzebują dodatkowej pomocy, uzyskać wsparcie bez zakłopotania.

Isla przyznała: „To niesamowite być zwycięzcą tego wyzwania w ciągu kilku pierwszych miesięcy używania micro:bita.”

Isla siedzi i pokazuje nam swoje urządzenie z micro:bitem

Isla pokazuje nam urządzenie Teacher and Student Communication (TASC).

8-14 lat, prototypy papierowe

W tej kategorii poprosiliśmy młodych ludzi o stworzenie prototypów papierowych w celu wyjaśnienia ich pomysłów.

Afryka

Tunezja

Oussema zauważył, że zmiany klimatyczne mogą zwiększyć liczbę lawin w górskich regionach świata. Jego Czujnik AV wykrywa lawiny i ostrzega władze, by ewakuowały miejscowości, które mogą być zagrożone. Można go również wykorzystać do lokalizacji turystów i wspinaczy, znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Oussema powiedział: „Zawsze możemy pomóc w rozwiązaniu problemów życiowych dzięki innowacyjnym pomysłom i odpowiednim technologiom”.

Oussema pokazuje nam swój projekt detektora Avalanche na swoim laptopie

Projekt AV Oussemy.

Azja i Pacyfik

Tajwan

Jing Yan przy tworzeniu „inteligentnego pomocnika rolnictwa” zastanawiał się nad wieloma kwestiami, z którymi borykają się rolnicy. Urządzenie wykorzystuje wodę z chilli do nawadniania i pielęgnacji pól uprawnych, a także do pozbywania się niechcianych szkodników, które rujnują uprawy. Jing Yan myśli, że jego propozycja pomogłaby rolnikom w opracowaniu zrównoważonych metod rolniczych.

Jing wskazuje na swój papierowy projekt inteligentnego wsparcia rolnictwa

Jing Yan pokazuje swój projekt "Inteligentny Pomocnik Rolnictwa".

Europa

Wielka Brytania

Molly-Rosanna stworzyła „Help A:bit”, urządzenie do noszenia, które ma pomóc ludziom zachować bezpieczeństwo na ulicy. To jest urządzenie zabezpieczające, które łączy się z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth i może śledzić lokalizacje, wezwać służby ratownicze i powiadamiać o awariach za pomocą naciśnięcia przycisku. Molly-Rosanna zaprojektowała urządzenie, które pomoże kobietom czuć się bezpiecznie i chronione, gdy chodzą same.

Molly-Rosanna pokazuje model "Help A:bit", który stworzyła.

Ameryka Łacińska

Brazylia

Celem projektu ACVM Viniciusa i Antonioa jest zmniejszenie nadmiaru dwutlenku węgla w atmosferze. Wykorzystuje on miernik CO2 do wykrywania ilości gazu w powietrzu i przesyła te informacje do micro:bita, do obliczenia, ile drzew i roślin będzie potrzeba do usunięcia CO2 z powietrza.

Vinicius i Antonio trzymają razem z nauczycielami swój projekt plakatu przed szkołą

Vinicius, Antonio i ich nauczyciele pokazują swoją propozycję.

Zbliżenie plakatu Projektu ACVM

Ilustracja Viniciusa i Antonio przedstawiająca ich projekt z micro:bitem.

Bliski Wschód

Turcja

Alper stworzył Deaf:bit, wynalazek mający na celu wspieranie osób niedosłyszących w samodzielnym życiu.

Powiedział: 'Rodzina mojego przyjaciela jest głucha. Widziałem, jaki mają problem i chciałem opracować dla nich prototyp. Myślałem, jak mogę zaproponować proste rozwiązanie. Kiedy mój nauczyciel wprowadził micro:bit V2, odkryłem, jak to zrobić.'

Urządzenie jest używane jako opaska na nadgarstku i wykorzystuje wiele mikro:bitów do ostrzegania w różnych sytuacjach, takich jak kiedy dzwoni ktoś do domu, płacze dziecko lub słychać klakson.

Alper pokazuje nam swój projekt Deaf:bit i micro:bit.

Alper i jego zwycięski projekt Deaf:bit.

15-18 lat, rozwiązania micro:bit

Osoby w wieku 15-18 lat zostały poproszone o zaprojektowanie i opracowanie rozwiązania z wykorzystaniem micro:bit.

Afryka

Kenia

Shanice stworzyła „Wyszukiwarkę zrównoważonych diet”, aby pomóc swojej społeczności w planowaniu zrównoważonych posiłków, które są zdrowe i pożywne. Rozwiązanie, opracowane przy użyciu sztucznej inteligencji i micro:bita, klasyfikuje żywność w grupy żywności i wspiera użytkownika w dokonywaniu zdrowych wyborów.

Shanice - zwycięzca regionu Afryki

Shanice, zwycięzca w kategorii zrób swój :bit z Kenii.

Azja i Pacyfik

Wietnam

Dang, Nguyen i Bui opracowali „System wsparcia opieki zdrowotnej dla osób starszych”. System zawiera czujniki do pomiaru stanu zdrowia i środowiska użytkownika, do których dostęp mają następnie lekarze lub rodzina. System zawiera również automatyczny mechanizm dozowania odpowiedniej dawki leku dla użytkownika we właściwym czasie.

Uczniowie powiedzieli o swoim zwycięskim zgłoszeniu: „Tworzy to dla nas silną motywację do większego zamiłowania do technologii i informatyki oraz zachęci nas do zostania programistami w przyszłości”.

Zespół trzech uczniów pokazuje swój model i prototyp

Dang, Nguyen i Bui pokazują swój system opieki zdrowotnej z micro:bitem.

Malezja

Fatin, Wan i Ahmad stworzyli Animal Foresee, aby zmniejszyć liczbę zabitych zwierząt przechdzących przez drogi. W ich kraju Malezji próbują chronić słonie, ale zauważyli, że ich urządzenie może być wykorzystywane do wykrywania wielu rodzajów dzikich zwierząt, w tym tygrysów, jeleni i lisów. Urządzenie używa akcelerometru micro:bita do wykrywania słoni w pobliżu drogi, a radia - do ostrzegania kierowców.

Zespół powiedział: „Udział w wyzwaniu zrób swój :bit zainspirowało nas do poszukiwania problemów w naszym otoczeniu i do znajdowania sposobów ich rozwiązywania przy użyciu technologii”.

Trzech członków zespołu prezentujących projekt i prototyp

Fatin, Wan i Ahmad przedstawiają swoją propozycję Animal Foresee.

Europa

Węgry

Qingzhe zaprojektował Time Keeper, aby chronić zwierzęta przed wypadkami kolejowymi. Urządzenie wykrywa i mierzy czas nadjeżdżających pociągów, a następnie za pomocą dźwięku przegania zwierzęta, które mogą być zagrożone.

Qingzhe przedstawia swój projekt z wykorzystaniem micro:bita.

Qingzhe Jacob Zhang przedstawia swój projekt urządzenia Time Keeper.

Ameryka Łacińska

Kolumbia

System „inteligentnego nawadniania” Mario i Daniela ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak woda, nawozy i energia. Wykorzystuje czujnik wilgotności i micro:bit, do monitorowania warunków, i pompy wodnej do utworzenia w pełni zautomatyzowanego ogrodu. Zespół powiedział, że ich celem było „wykorzystanie technologii do służenia przyrodzie i do ochrony środowiska”.

Zespół dwóch osób pokazuje nam swój projekt i prototyp

Mario i Daniel z projektem i prototypem systemu „inteligentnego nawadniania”.

Bliski Wschód

Liban

Ali zaprojektował „System monitorowania pokoju”, aby stworzyć zdrową przestrzeń do życia i socjalizacji. System wykorzystuje micro:bita do monitorowania poziomu wilgotności, temperatury i dymu w pomieszczeniu. Alarmuje użytkowników o konieczności podjęcia działań, takich jak zwiększenie wentylacji, do stworzenia zdrowego środowiska.

Ali powiedział o uczestnictwie w wyzwaniu zrób swój :bit: "To doświadczenie nauczyło mnie, by nigdy się nie poddawać, nawet jeśli problem wydaje się nierozwiązywalny."

Ali pokazuje nam swój model "Systemu monitorowania pokoju"

Ali z modelem „Systemu monitorowania pokoju”.

Ameryka Północna

USA (Stany Zjednoczone)

Dawsen i Matson stworzyli „Pomoc pożarową dla zagrożonych miejsc - FAPR” w celu ochrony ekosystemów zagrożonych dzikimi pożarami. FAPR jest czujnikiem temperatury, wykrywającym ogień, oraz urządzeniem do pomiaru gleby, które można przymocować do drzewa lub umieścić w glebie, aby zapobiec poważnym pożarom. Urządzenie wykorzystuje czujniki micro:bita i diody LED do wyświetlania danych z monitorowania.

Dawsen i Mason z ich urządzeniem

Dawsen i Mason z ich urządzeniem FAPR.

Wicemistrzowie

8-14 lat, kategoria rozwiązań micro:bit

Afryka

Mariem, Alaa and Mohamed, Tunezja - inkubator żółwia morskiego, który kontroluje temperaturę piasku w celu ochrony żółwi morskich i określenia płci noworodków.

Balkis, Tunezja - „Smart Puppet” pomaga nauczycielom komunikować się z uczniami autystycznymi.

Azja i Pacyfik

Yuuka, Akari i Lila, Japonia - „Watey” to aplikacja pomagająca rodzinom oszczędzać wodę pod prysznicem.

Zi, Chiny - bioniczne ramię wspierające osoby z niepełnosprawnością rąk w wykonywaniu zadań.

Europa

Kriton, Giorgos i Kuriakos, Grecja - urządzenie, które wykrywa, czy butelki z wodą były zbyt długo nastawione na słońce, potencjalnie powodując zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi z butelki.

Bozica i Andrej, Macedonia - łódź, która może zbierać toksyczne wycieki.

Ameryka Łacińska

Sara, Sebastian i Mariana, Columbia - projekt, który przetwarza zużyty olej kuchenny na paliwo odnawialne.

Michelle i Johan, Kolumbia - inteligentny system sortowania i składowania odpadów

David, Peru - „Heksagon Breathing Box” uczy ludzi techniki oddychania, aby zmniejszyć stres.

Bliski Wschód

Mustafa, Irak - "Happy Date Palms pomaga rolnikom zwiększyć produktywność drzew daktylowych rosnących w Iraku.

Cybelle i Joury, Liban - tracker daty ważności żywności pomaga zapobiegać marnotrawstwu żywności.

Ameryka Północna

Heritage Engineers, USA – „Mikroopaskę” noszą drwale, aby zapobiec ścinaniu zbyt wielu drzew i przyczynianiu się do wylesiania.

Olivia i Lucy, USA - „Detektor wagi przełowienia 3000" waży ryby na łodzi, aby zapobiec przełowieniu.

W wieku 8-14 lat, kategoria prototypów papierowych

Afryka

Ahmed, Tunezja - „bit:care” pomoże pacjentom cierpiącym na chorobę Alzheimera w życiu codziennym

Douaa, Rimes i Ikram, Tunezja - "robot strach", który używa czujników do ochrony upraw i ogrodów.

Azja i Pacyfik

Eunji i Nakyung, Korea Południowa - urządzenie, które monitoruje i zarządza populacją bezdomnych kotów na obszarach zamieszkałych.

Alessio, Adrian i Ronan - „Green Life 7000”, robot, który sadzi nowe drzewa.

Europa

Ayla i Amelie, UK - „Help-o-meter” umożliwia bezdomnym ludziom dyskretny dostęp do wsparcia.

Chloe i Lexie, UK - "Smiley-bit" wysyła pozytywne wiadomości przez micro:bita dla wsparcia zdrowia psychicznego ludzi.

Ameryka Łacińska

Anahy i Samyra, Brazylia - licznik dźwięków, który monitoruje poziom hałasu w szkołach.

15-18 lat, rozwiązania micro:bit

Afryka

Mohamed i Iyed, Tunezja - „Temp-reg” pozwala na ustawianie właściwej temperatury w lodówce do przechowywania leków.

Taha i Amine, Tunezja - urządzenie, które wykrywa ulatnianie się gazu i dymu w domu i ostrzega rodziny o zagrożeniach.

Azja i Pacyfik

Ain, Nik i Ahmad, Malaysia - wykrywacz nieprawidłowej postawy, aby zachęcić użytkowników do praktykowania dobrej postawy.

Rio i Chihiro, Japonia - system oszczędzania energii do monitorowania zużycia światła w domu rodzinnym.

Ameryka Łacińska

Christopher, Peru - „Kontrola rodzicielska” kontroluje korzystanie przez dzieci z ekranów, gdy ich rodzice są poza domem.

Bliski Wschód

Husain i Sideka, Irak - inteligentny automatyczny system hydroponiczny, stworzony w celu zminimalizowania ingerencji człowieka

Ameryka Północna

Samantha, USA – „Żywność dla wszystkich” pomaga bankom żywności monitorować ich zapasy, aby zapewnić, że zawsze mogą rozdawać żywność potrzebującym.

Shayyan, Charlotte i Udichi, Kanada - „Micro:BITE” pomaga użytkownikom monitorować daty ważności na opakowaniach żywności, aby ograniczać marnotrawstwo żywności.

Wyróżnienia

Europa

Sędziowie wyróżnili Joela, Ryan i Wajih z Irlandii za ich zgłoszenie „Ścigacz klimatu”. Ich urządzenie to system, który wychwytuje CO2 z powietrza i dostarcza go do alg i innych roślin morskich, które wykorzystują CO2 do fotosyntezy i wytwarzania tlenu.

Sędziowie chcieli wyróżnić zgłoszenie Joela, Ryana i Wajiha za ich inne myślenie o zmianach klimatu. Jurorzy uznali, że zespół wykazał prawdziwą kreatywność w badaniach i projektowaniu swojego rozwiązania oraz oryginalne myślenie o przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Bliski Wschód

Sędziowie wyróżnili także Ranim, Hala i Maha z Libanu za ich zgłoszenie „Microps”. Ich urządzenie ma na celu ratowanie upraw przed zniszczeniem przez huragany i tornada.

Sędziowie chcieli uznać wartość myślenia o "nie typowych" rozwiązaniach problemów świata rzeczywistego. Sędziowie odnieśli wrażenie, że Ranim, Hala i Maha zaprezentowali oryginalność i kreatywność w tym, jak wykorzystali micro:bit do wypracowania swojego rozwiązania.